Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
05 - جمادى الأولى - 1440 هـ
11 - 01 - 2019 مـ
02:43 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah

[ لمتابعة رابط المشاركـة الأصليّة للبيان ]
ikuti pautan postingan keterangan asal

https://www.mahdi-alumma.com/forum/showthread.php?t=36614
ــــــــــــــــــــــــ


Kecelakaan besar bagi Donald Trump dan penolong-penolongnya, dari keburukan asteroid pembawa azab hukuman, dan kecelakaan besar bagi kalangan arab maupun non-arab yang berpaling dari Al Quran..


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sholawat dan salam ke atas para nabi dan rasul, dari yang pertama hingga penutup mereka, Muhammad Rasulullah, juga ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga Hari Pembalasan, selanjutnya..


Wahai sekalian arab dan non-arab, sesungguhnya era jangka waktu kini telah masuk pada zaman terjadinya tanda-tanda besar Kiamat, matahari telah mencapai bulan lalu bulan mengiringinya, telah tampak kezaliman dan kerosakan di daratan dan di lautan, betapa sering Allah memberikan peringatan pada kalian dengan azab yang lebih kecil sebelum azab yang lebih besar, mudah-mudahan kalian kembali pada Tuhan kalian dan mengikuti Kitabullah Al Quran, risalah Allah untuk manusia seluruhnya, namun dengan serta merta kebanyakan kalian berpaling menghindarinya
!
Merupakan sebuah bencana musibah yang besar, tatkala azab yang lebih kecil tidak menambahkan pada kalian selain kekufuran dan ke-ateis-an terhadap Allah, hinggakan kaum muslimin mengikuti kaum ateis dan melupakan firman Allah Ta'ala:
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41) Maha Benar Allah [Ar Ruum], dan Allah masih mengirimkan azab yang lebih kecil datang silih berganti kepada kalian, dari satu petanda ke satu petanda lain dari bermacam-macam azab yang lebih kecil

Tiadalah yang diucapkan oleh kaum ateis kecuali mereka mengatakan: "Kemarahan alam semulajadi" atau "bencana alam semulajadi", lalu kebanyakan kaum muslimin mengikuti keingkaran kaum ateis, mereka mengatakan: "Bencana alam semulajadi", meskipun kaum muslimin beriman dengan Al Quran; namun mereka melupakan peringatan Al Quran dan mereka menjadi kaum yang binasa

Ingatlah, demi Allah, mereka tidak kembali pada Kitabullah Al Quran, dan tidak pula pada sunnah Rasulullah yang hak, yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran; bahkan mereka berpegang teguh dengan sunnah syaitan, mereka mengikuti banyak perkara yang bertentangan dengan Al Quran, bagaimana mereka menyangka mereka mendapat petunjuk, padahal mereka mencampakkan Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang benar di balik belakang mereka, dan mereka memecah belahkan agama mereka menjadi berkelompok dan golongan-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan ilmu pengetahuan para imam yang batil, yaitu orang-orang yang mengatakan terhadap Allah pada perkara yang mereka ketahui
?

Wahai sekalian umat Islam, jika sungguh kalian benar-benar muslimin, maka janganlah kalian meletakkan Al Quran itu di balik belakang kalian, sesungguhnya Allah telah menjadikan Al Quran sebagai rujukan utama, yang menguasai dan menolak keputusan hukum dalam Taurat, Injil dan hadits-hadits bayan dalam Sunnah Nabawiyah

Aku Al Mahdi Al Muntadhar, khalifah Allah untuk seluruh dunia, Allah telah mengutusku untuk memperingatkan kalian dengan Al Quran ini, yang ada di tangan kalian, yang telah kalian jadikannya sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, maka janganlah kalian menjadi kaum yang binasa, sesungguhnya aku adalah penasihat yang dapat dipercaya untuk kalian, dan rahmat untuk seluruh dunia, aku menyeru kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan hujjah ilmu pengetahuan Muhammad Rasulullah

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (108)
Maha Benar Allah
[Yusuf]

Ini bermakna bahawasanya Allah mengutus Al Mahdi Al Muntadhar sebagai pengikut, bukan pembuat perkara baru, tidak boleh tidak, hendaklah kepercayaan kalian mengenai perutusan Al Mahdi Al Muntadhar itu, meyakini bahawa Allah mengutusnya sebagai pembela Muhammad, bukan sebagai nabi baru, kecuali orang yang mengingkari firman Allah Ta'ala:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (40)
Maha Benar Allah
[Al Ahzaab]

Jika demikian, tiada bagi kalian selain meyakini bahawa Allah mengutus Al Mahdi Al Muntadhar sebagai pembela Muhammad (Nasser Mohammed), kerana Muhammad Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul, aku tidak dapat membungkam kalian dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan, kecuali dengan hujjah ilmu pengetahuan Muhammad Rasulullah, sholawat Allah ke atasnya beserta keluarganya dan semua orang beriman, aku sampaikan salam penghormatan untuk mereka


Wahai sekalian arab dan non-arab, tidak sepatutnya bagi Allah untuk mengutus pada kalian Al Mahdi Al Muntadhar pembela Muhammad, sebagai pengikut kemauan hawa nafsu kalian; namun aku menyeru kalian pada perkara yang memberikan kehidupan pada kalian; bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, tidak sepatutnya bagi Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed untuk menafsirkan Al Quran dengan dhonn, menafsirkannya dengan fikiran dan pendapat dari diriku sendiri seperti yang kalian lakukan

Aku berlindung dengan Allah dari termasuk kalangan yang mengatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak mereka ketahui, tiadalah yang mereka ikuti kecuali persangkaan belaka tanpa ilmu pengetahuan yang jelas dari Allah, akan tetapi aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, Allah mengutusku supaya aku menerangkan Al Quran dengan Al Quran untuk kalian, aku jelaskan Al Quran dengan Al Quran dengan sejelas-jelasnya, kerana dari Al Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, dan ada pula ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat lain

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (46)
Maha Benar Allah
[An Nuur]


Juga sebagai pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan
Maha Benar Allah
[An Nuur:34]


Itulah ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, (1) agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada-Nya, (2) dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. (3)
Maha Benar Allah
[Huud]

Allah masih tetap menimpakan azab yang lebih kecil pada sesiapa yang Dia kehendaki antara kalian, sebagaimana Dia menimpakannya pada kaum ateis, sejak bila angin ribut taufan melanda di jazirah Arab! Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, mengapa kalian tidak merasa takut pada-Nya
?

Apa yang ingin aku katakan dalam bayan keterangan ini adalah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal sahaja, yaitu supaya kalian menghadap Allah dalam keadaan berdua-dua atau sendiri-sendiri, lalu kalian menggunakan akal fikiran kalian buat memikirkan, adakah ucapan Nasser Mohammed Al Yamani sama seperti ucapan orang-orang gila yang mendakwa sebagai Imam Mahdi, ataukah Nasser Mohammed mengatakan kebenaran dan membimbing ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji; membimbing menuju Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, sebelum kalian ditimpa azab siksaan yang dahsyat dari Tuhan kalian, lalu Allah memenangkan khalifah-Nya dan menzahirkannya pada kalian dalam satu malam sedang kalian merendahkan diri tertunduk patuh

Maka pergunakanlah akal fikiran kalian dalam memikirkan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran sebelum datangnya azab siksaan yang keras, ingatlah oleh kalian akan firman Allah Ta'ala:
Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras. (46)
Maha Benar Allah
[Saba]


Allah masih tetap menimpakan azab siksaan dari bumi dan dari langit pada sesiapa yang Dia kehendaki, namun ianya tidaklah menambahkan pada kalian selain keingkaran, yaitu ucapan kalian "bencana alam semulajadi"! Allah telah mengunci mata hati setiap orang yang menyombongkan diri dan berbuat sewenang-wenangnya

Aku sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang sombong di antara kalian dengan azab siksaan dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa; asteroid azab hukuman dan Kaukab Api, aku khabarkan berita gembira kepada sejahat-jahat makhluk, Donald Trump, dengan asteroid azab hukuman yang hentamannya akan terjadi di wilayah Amerika Syarikat, kelak kalian akan mengetahuinya sedikit masa lagi

Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kecepatan asteroid azab hukuman sebelum ia menabrak bumi wilayah Amerika Syarikat adalah seperti kecepatan cahaya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. (50) Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (51)
Maha Benar Allah
[Al Qamar]


Bahaya dan kebinasaan akibat hentaman asteroid azab hukuman akan mendominasi seluruh dunia, masing-masing akan menerima bahagian mengikut kadar ketetapan buat mereka, dan kesan letusan debunya akan membumbung tinggi menutupi permukaan bumi, kelak kalian akan mengetahui bom nuclear Allah, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya

Barangkali para ateis antara kalian akan mengatakan "bencana alam semulajadi" sehinggalah dia menyaksikan Kaukabul 'Azab yang terbesar, Saqar, yang melempari dengan tembakan-tembakan api sebesar istana, dan menjadikan orang-orang yang berbuat kejahatan bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, alangkah banyaknya syaitan-syaitan di era perutusan Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani
!
Akan tetapi terhadap mereka itu Allah benar-benar mewaspadai dan mengawasi, tiadalah para wali penolong-penolong Allah merasa khuatir, bukankah Allah tidak menimpakan azab siksaan itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir
?
Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (15) Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. (16) Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (17) Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman. (18) Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. (19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman. (20) Dan tidak adalah kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. (21) Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. (22)
Maha Benar Allah
[Saba]


Adakah banjir besar yang melanda itu hanya merupakan bencana alam semulajadi? Adakah angin ribut yang membinasakan dalam kecepatannya di antara kecepatan angin yang menghancurkan kaum 'Aad itu hanyalah bencana alam semulajadi? Adakah meteor yang dengannya Allah binasakan kaum Tsamud hanyalah bencana alam semulajadi
?
Allah Ta'ala berfirman:
Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. (69) Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan". (70) Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar". (71) Katakanlah: "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu. (72) Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya). (73)
Maha Benar Allah
[An Naml]


Wahai sekalian umat Islam, adakah kalian membenarkan Allah Tuhan Semesta Alam dengan firman-Nya:
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud". (13) Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah kamu menyembah selain Allah". Mereka menjawab: "Kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya". (14) Adapun kaum 'Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. (15) Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. (16) Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. (17) Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. (18)
Maha Benar Allah
[Fushshilat]
?

Adakah gempa bumi yang menggegarkan rumah kediaman dan bangunan-bangunan kalian mulai dari fondasinya, lalu bumbungnya berjatuhan menimpa kalian itu hanyalah bencana alam semulajadi
?
Allah Ta'ala berfirman:
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (26)
Maha Benar Allah
[An Nahl]
Lantas mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran
?

Demikian juga kami akhiri bayan keterangan dengan firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. (58) Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula). (59)
Maha Benar Allah
[Ad Dukhaan]


Begitu juga kami sudahi bayan keterangan dengan firman Allah Ta'ala:
Thaa Siim Miim (1) Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan. (2) Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.(3) Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa leher-leher mereka tunduk kepadanya. (4) Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. (5) Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan (6)
Maha Benar Allah
[Asy Syu'araa]


Juga dengan firman Allah Ta'ala:
Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, (10) yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (11) (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman". (12) Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, (13) kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila". (14) Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (15) (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (16)
Maha Benar Allah
[Ad Dukhaan]


Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan, Ya Allah, maka saksikanlah..


Wahai sekalian anshar, janganlah kalian melemah dan merendah dari menyampaikan bayan keterangan melalui internet antarabangsa, ingatlah oleh kalian akan perkara yang terjadi pada Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersamanya, Allah Ta'ala berfirman:
Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (214) Maha Benar Allah [Al Baqarah]


Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

Khalifah Allah dan hamba-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
____________

اقتباس المشاركة: 301322 من الموضوع: ويلٌ لدونالد ترامب وأوليائه من شرّ كويكب العذاب، وويلٌ للمعرضين عن الكتاب من العجم والعرب ..


الإمام ناصر محمد اليماني
05 - جمادى الأولى - 1440 هـ
11 - 01 - 2019 مـ
02:43 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركـة الأصليّة للبيان ]
https://www.mahdi-alumma.com/forum/s...d.php?p=301314

ــــــــــــــــــــــــويلٌ لدونالد ترامب وأوليائه من شرّ كويكب العذاب، وويلٌ للمعرضين عن الكتاب من العجم والعرب ..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد..

يا معشر العرب والعجم، لقد دخل عصر الدهر في زمن أشراط الساعة الكبر، وأدركت الشمس القمر فتلاها، وظهر الظلم والفساد في البرّ والبحر، فلكم أنذَركم اللهُ بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون إلى ربّكم فتتبعون كتاب الله القرآن العظيم رسالة الله إلى الناس كافةً، فإذا أكثركم عنه معرضون! والطامة الكبرى أنّ عذاب الله الأدنى لم يزدكم إلا إلحاداً بالله فحتى المسلمين اتّبعوا المُلحدين ونسوا قول الله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١} صدق الله العظيم [الروم]، ولا يزال الله يرسل عليكم العذاب الأدنى تترى آيةً بعد آيةٍ من أنواع العذاب الأدنى، وما كان قول الملحدين إلا أن قالوا: "غضبُ الطبيعة، أو كوارثٌ طبيعيّة"، فأتبع إلحادَهم كثيرٌ من المسلمين وقالوا: "كوارثٌ طبيعيّة"، برغم أنّ المسلمين يؤمنون بالقرآن العظيم؛ بل نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً، ألا والله لم يعودوا على كتاب الله القرآن العظيم ولا على سُنّة رسوله الحقّ التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم؛ بل مستمسكون بسنّة الشيطان الرجيم فاتّبعوا كثيراً مما يخالف القرآن العظيم، فكيف يَحسَبون أنهم مهتدون وقد نبذوا كتاب الله وسُنّة رسوله الحقّ وراء ظهورهم وفرّقوا دينهم إلى شيّعٍ وأحزابٍ وكلّ حزبٍ بما لديهم فرحون من علوم أئمة الباطل الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟

ويا معشر المسلمين، إن كنتم مسلمين حقّاً فلا تجعلوا كتاب الله وراء ظهوركم وقد جعل الله القرآن العظيم المرجع والمهيمن على التوراة والإنجيل وأحاديث البيان في السُّنة النبويّة، وإني المهديّ المنتظَر خليفة الله على العالمين بعثني الله لتذكيركم بهذا القرآن العظيم الذي بين أيديكم واتّخذتموه مهجوراً فلا تكونوا قوماً بوراً إني لكم ناصحٌ أمينٌ ورحمةٌ للعالمين أدعو إلى الله على بصيرةِ محمدٍ رسول الله تصديقاً لقول الله تعالى: {قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّـهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّـهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨} صدق الله العظيم [يوسف]، وهذا يعني أنّ الله يبعث المهديّ المنتظَر مُتّبِعاً وليس مُبتدِعاً، ولا بدّ أن تكون عقيدتكم في بعث المهديّ المنتظَر أن الله يبعث المهديّ المنتظَر ناصرَ محمدٍ مُتّبِعاً وليس نبيّاً جديداً إلا من كفر بقول الله تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠} صدق الله العظيم [الأحزاب]، إذاً ليس لكم إلا أن تعتقدوا أنّ الله يبعث المهديّ المنتظَر ناصر محمدٍ كون محمدٍ رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا أستطيع إلجامكم بسلطان العلم إلا ببصيرة محمدٍ رسول الله صلّى الله عليه وآله الطيبين وجميع المؤمنين وأسلّم تسليماً.

ويا معشر العرب والعجم، لا ينبغي لله أن يبعث إليكم المهديّ المنتظَر ناصر محمدٍ مُتّبعاً لأهوائكم؛ بل أدعوكم إلى اتّباع ما يُحييكم؛ البيان الحقّ للقرآن العظيم، ولا ينبغي للمهديّ المنتظَر ناصر محمد أن يفسّر القرآن بالظنّ تفسيراً من عند نفسي كما تفعلون، وأعوذُ بالله أن أكون من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون إن يتّبعون إلا الظنّ بغير علمٍ من الله مبينٍ، ولكني الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني ابْتعثني الله لأبيّن لكم القرآنَ بالقرآن وأفصّل القرآنَ بالقرآن تفصيلاً فمنه آياتٌ بَيّنات ومنه آياتٌ مُبيِّناتٌ لآياتٍ أُخر تصديقاً لقول الله تعالى: {لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦} صدق الله العظيم [النور].

وتصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ} صدق الله العظيم [النور:34].

فتلكم آياتٌ مُفصّلاتٌ تصديقاً لقول الله تعالى: {الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾} صدق الله العظيم [هود]، ولا يزال الله يُصيب من يشاء منكم بالعذاب الأدنى كما يُصيب الملحدين، ومِنْ متى تأتي الأعاصير في جزيرة العرب! أفلا تتقون؟

وما أريد قوله في هذا البيان هو أني أعظكم بواحدةٍ هو أن تقوموا لله مثنى وفرادى فتستخدموا عقولكم هل منطقُ ناصر محمد اليماني كمنطق الممسوسين الذين يدّعون المهديّة أم ينطق بالحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد؛ الله ربي وربكم، من قبل أن يصيبكم عذابٌ شديدٌ من ربكم فيُظهر اللهُ خليفته عليكم في ليلةٍ وأنتم صاغرون، فاستخدموا عقولكم في البيان الحقّ للقرآن بين يدي عذابٍ شديدٍ وتذكّروا قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّـهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚإِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾} صدق الله العظيم [سبأ].

ولا يزال يصيب الله من يشاء منكم عذاباً من الأرض والسماء وما زادكم إلا كفراً وهو قولكم "كوارث الطبيعة"! طبعَ الله على قلب كلّ متكبرٍ جبارٍ، وأُبشّر المستكبرين منكم بعذابٍ من الله الواحد القهار؛ كويكب العذاب وكوكب النار، وأُبشِّر أشرَّ الدواب دونالد ترامب بكويكب العذاب تكون موقع ضربته في الولايات المتحدة الأمريكيّة ولسوف تعلمون قريباً جداً، وأقسم بالله العظيم أنّ سرعة كويكب العذاب قبل أن يرتطم بأرض الولايات المتحدة الأمريكيّة هو كسرعة الضوء تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾} صدق الله العظيم [القمر].

ويسودُ ضرر ضربة كويكب العذاب العالَم بأسره كلّاً له نصيبٌ بقدره، ويُحلِّق آثار انفجار الغبار غلاف الكرة الأرضية، ولسوف تعلمون قنبلة الله النووية، وإنّ الله هو القاهر فوق عباده. وربما يقول الملحدون منكم "كارثةٌ طبيعيّةٌ" حتى يرى كوكب العذاب الأكبر سقر ترمي بشررٍ كالقصر تجعل المجرمين كعصفٍ مأكولٍ، وما أكثر الشياطين في عصر بعث المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني! ولكنّ الله لهم لبالمرصاد، فلا يخاف من كان من أولياء الله، وهل يجازي الله إلا الكفور؟ تصديقاً لقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّـهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾} صدق الله العظيم [سبأ].

فهل طوفان سيلِ العَرِمِ كان مجرد كارثةٍ طبيعيّةٍ؟ وهل الريح العقيم في سرعتها بين سرعات الرياح التي أهلكت قوم عادٍ كان مجرد كارثةٍ طبيعيّةٍ؟ وهل النيزك الذي أهلك الله به ثمود كان مجرد كارثةٍ طبيعيّة؟ وقال الله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾} صدق الله العظيم [النمل].

ويا معشر المسلمين، هل تُصدّقون الله ربّ العالمين بقوله تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖوَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾} صدق الله العظيم [فصلت]؟

وهل الزلازل التي تأتي بُنيانكم من القواعد فيخرّ عليكم السَّقف مجرد كوارث طبيعيّة؟ وقال الله تعالى: {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّـهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾} صدق الله العظيم [النحل]، أفلا يعتبرون؟

وكذلك نختمُ البيان بقول الله تعالى: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾} صدق الله العظيم [الدخان].

وكذلك نختم البيان بقول الله تعالى: {طسم ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾} صدق الله العظيم [الشعراء].

وكذلك بقول الله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾} صدق الله العظيم [الدخان].

اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد..

ويا معشر الأنصار، لا تهنوا ولا تستكينوا عن التبليغ عبر الإنترنت العالميّة، وتذكّروا ما حدث لرسل الله والذين آمنوا معهم، وقال الله تعالى:
{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّـهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّـهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين ..
خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني .
____________