Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
28 - صفر - 1441 هـ
27 - 10 - 2019 مـ
12:07 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
ikuti pautan postingan asal keterangan

https://www.mahdi-alumma.com/forum/showthread.php?t=38539
__________________


Adakah kalian mahu kami tuliskan lagi perkara yang telah kami mulai penulisannya sejak lama dahulu? Aku khabarkan kepada kalian siksaan yang dahsyat dari Allah, dan sampaikanlah peringatan dengan Al Quran kepada mereka yang takut dengan ancaman Allah..

اقتباس المشاركة: 324784 من الموضوع: Jawaban Imam terhadap pertanyaan Umar Faruq..


- 1 -
Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
05 - 06 - 1430 هـ
29 - 05 - 2009 مـ
02:39 صباحاً
________


Jawaban Imam terhadap pertanyaan Umar Faruq..


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

Saudaraku yang mulia, sesungguhnya beberapa pertanyaanmu aneh, seperti katamu:

Adakah Jibril turun pada Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-
?!

Aku tidak fikir adanya perselisihan dalam permasalahan ini antara ulama umat, sebab itu aku rasa pelik dengan pertanyaanmu, bagaimanapun, kelak kami akan membalas pertanyaanmu secara ringkas, agar engkau tidak menyifatkan kami ini bersikap sombong tanpa alasan yang benar

Pertamanya: Adakah seorang alim dari ulama umat yang mengakuimu, tanpa mengira perbezaan mazhab mereka
?

Jawaban: Sesungguhnya orang alim adalah orang yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil, orang yang tidak berpaling dan tidak menolak muhkam Kitabullah, ayat-ayat muhkamat yang dengannya aku berhujjah kepada ulama umat, sesiapa yang mengikuti bayan keterangan kami, mempelajarinya, memikirkannya dan memahaminya, serta dia menyadari bayan keterangan itu dan mengetahuinya dengan pasti, demi Allah, nescaya dia menjadi ulama besar kaum muslimin, dan menjadi rujukan mereka yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman

Adakah engkau tahu jika ada seorang ulama umat membenarkanku, lantas engkau juga akan ikut membenarkan? Adakah dia sebagai bukti menurutmu, orang alim ini? Katalah, andaikan orang alim ini sesat, begitu juga Nasser Mohammed Al Yamani sesat, maka tentu sahaja mereka akan menyesatkanmu dari kebenaran, maka dari itu pergunakanlah akal fikiranmu wahai saudaraku yang mulia, Allah telah berikan keistimewaan pada manusia dengannya, yang membezakan antara mereka dengan haiwan, yaitu akal fikiran yang memikirkan dan merenungkan

Janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya, hatta sekalipun kebanyakan menusia percaya pada Nasser Mohammed Al Yamani, katalah, andaikan kebanyakan manusia sesat dan mereka percaya pada Nasser Mohammed Al Yamani dan dia sesat, maka jika engkau mengikuti mereka nescaya mereka akan menyesatkanmu, sekiranya mereka berada dalam kesesatan yang nyata

Bukankah Allah Ta'ala berfirman:
Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (116)
Maha Benar Allah
[Al An'aam]
?

Jika demikian wahai saudaraku yang mulia, nasihatku untukmu sesungguhnya, janganlah engkau mempercayai Nasser Mohammed Al Yamani, hanya kerana engkau lihat kebanyakan manusia mempercayainya, begitu juga janganlah membenarkan Nasser Mohammed Al Yamani, hanya kerana para pemimpin dan pembesar telah mengikutinya, boleh jadi para pemimpin dan pembesar itu berada dalam kesalahan, janganlah engkau menjadi pengampu, jika orang-orang berbuat baik engkau pun ikut berbuat baik, jika mereka buat buruk engkau bersegera mengikuti jejak mereka, tidak sama sekali, namun pergunakanlah akal fikiranmu sebelum engkau mengikuti

Ketahuilah bahawasanya akal fikiranmu adalah hujjah Allah terhadapmu, jika akal fikiranmu diambil darimu (hilang akal) maka pena diangkat darimu (tidak dicatat perbuatan dan ucapanmu) sehinggalah akal fikiranmu kembali padamu, yang dengannya engkau bertafakkur memikirkan

Nasihatku untukmu, janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya, hatta sekalipun engkau lihat banyak orang-orang yang mengikuti Nasser Mohammed Al Yamani, selagimana engkau tidak dapati Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani dipersenjatai oleh Tuhannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan, dengan dalil hujjah yang meyakinkan dari Kitabullah, yang menjadi hujjah Allah terhadap semua manusia

Allah tidak menjadikan para pemimpin dan pembesar kalian sebagai hujjah untuk kalian, jika mereka membenarkan kalian juga membenarkan, jika mereka mendustakan kalian ikut mendustakan, padahal sesungguhnya kalian telah lihat kesudahan tempat kembalinya orang-orang yang mengikuti para pemimpin dan pembesar

Demikian juga para ulama, Allah tidak jadikan mereka sebagai hujjahmu jika engkau tidak mempercayai kebenaran, sekiranya engkau penuntut ilmu, maka janganlah engkau mengikuti para ulama, jangan pula mengikuti Nasser Mohammed Al Yamani, tanpa didasari ilmu pengetahuan, ketahuilah bahawa kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap akal fikiranmu, Allah akan menanyakan mengapa engkau mengikuti mereka tanpa merenungkan, tanpa memikirkan dalil hujjah ilmu pengetahuan mereka, adakah ianya dapat diterima oleh akal fikiran sekiranya engkau penuntut ilmu

Allah Ta'ala berfirman:
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (36)
Maha Benar Allah
[Al Israa]


Jadilah engkau termasuk kalangan orang-orang yang Allah nyatakan pada firman-Nya:
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka, (57) Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, (58) Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun), (59) Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, (60) mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya (61)
Maha Benar Allah
[Al Mu'minuun]


Adapun Nasser Mohammed Al Yamani, maka dia mengikuti bashirah ilmu pengetahuan dan hujjah nendanya; Al Quran, kami tidak mengikuti kemauan orang-orang yang tidak mengetahui

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. (37)
Maha Benar Allah
[Ar Ra'du]


Allah Ta'ala berfirman:
Petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu
Maha Benar Allah
[Al Baqarah:120]


Pertanyaanmu yang kedua:
Keduanya: Adakah engkau punya dalil dari Kitabullah, atau dari Sunnah Rasulullah mengenai klaim pengakuanmu, yang aku maksudkan adalah atsar dari hadits atau dari Kitab
?

Jawaban: Tentu sahaja jika aku menguasai dan mengungguli seluruh ulama umat Islam, Nasrani dan Yahudi, dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang hak, yang membungkam lawan bicara dengan sebenar-benarnya, kerana setiap dakwaan itu perlu ada bukti

Katakanlah kepada ulama kaum muslimin, kemarilah kalian semua ke laman sesawang Nasser Mohammed Al Yamani, sama ada kalian menegakkan hujjah terhadapnya dengan penguasaan ilmu pengetahuan, atau dia yang menegakkan hujjah terhadap kalian dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang lebih tepat dan lebih benar jalannya, hingga kalian menyerah dan menerima dengan sepenuhnya, maka inilah bukti Al Mahdi Al Muntadhar yang hak, bahkan sekalipun dalam Al Quran ada lafaz yang jelas (Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani), bukanlah yang demikian itu sebagai bukti, boleh jadi lelaki itu adalah Nasser Mohammed Al Yamani yang lain, dan Nasser Mohammed Al Yamani yang ini pula menyangka dirinya adalah lelaki itu

Jika demikian wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya bukti yang sebenar-benarnya adalah penguasaan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang menyeluruh, menerangkan keputusan hukum yang sebenarnya, dan menyatakan keterangan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang ada di antara semua golongan yang berselisih untuk menyatukan barisan mereka dan menggabungkan mereka kembali

Sekiranya mereka menerima dan aku tidak melaksanakannya, maka aku bukan Al Mahdi Al Muntadhar yang hak dari Tuhan Semesta Alam, setiap dakwaan perlu pembuktian

Adakah kalian ini menunggu nabi yang baru, ataupun kalian ini menunggu imam yang Allah tambahkan padanya keluasan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang mengungguli kalian, agar dia berikan keputusan hukum di antara kalian pada perkara yang kalian perselisihkan, lalu dia menyatukan shaff kalian dan Allah mengumpulkan kalian dengannya, meneguhkan kekuatan dan kekuasaan kalian, setelah kalian berpecah belah jadi gentar dan lemah
?

Pertanyaanmu yang ketiga:
Ketiganya: Berapa lama telah berlalu dari dunia
?

Jawaban: Sejak bermulanya pergerakan masa sampailah detik balasanku ini terhadap pertanyaanmu, inilah yang telah berlalu dari dunia hingga saat jawabanku padamu diterbitkan

Keempatnya: Adakah engkau telah menikah, jika jawabannya ya, ada berapa anak-anakmu
?

Jawaban: Pertanyaan ini berkaitan denganku, Allah tidak menjadikan bukti untuk kalian pada isteri-isteriku dan anak-anakku; namun bukti untuk kalian adalah dalil hujjah ilmu pengetahuan yang hak

Kelimanya: Adakah Jibril turun pada Muhammad
?

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman: Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (102)
Maha Benar Allah
[An Nahl]


Bermakna Allah mengirimkan utusan-Nya Jibril kepada Rasul-Nya Muhammad -'alayhimassholaatu wassalaamu- Allah Ta'ala berfirman:
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Apabila matahari digulung, (1) dan apabila bintang-bintang berjatuhan, (2) dan apabila gunung-gunung dihancurkan, (3) dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan) (4) dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, (5) dan apabila lautan dijadikan meluap (6) dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) (7) dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (8) karena dosa apakah dia dibunuh, (9) dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, (10) dan apabila langit dilenyapkan, (11) dan apabila neraka Jahim dinyalakan, (12) dan apabila surga didekatkan, (13) maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. (14) Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, (15) yang beredar dan terbenam, (16) demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, (17) dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, (18)sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), (19)yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, (20) yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. (21) Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. (22) Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. (23) Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. (24) Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, (25) maka ke manakah kamu akan pergi? (26) Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (27) (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. (28) Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. (29)
Maha Benar Allah
[At Takwiir]

Keenamnya: Berapa kali engkau lihat Rasulullah dalam mimpi ketika engkau tidur? Berapa kali engkau lihat Rasulullah dalam keadaan engkau sadar terjaga (yaqadhah)
?

Aneh pertanyaanmu ini
(Berapa kali engkau lihat Rasulullah dalam keadaan engkau sadar terjaga!)
Jawaban: Aku telah melihat maqam baginda -shollallaahu 'alayhi wasallam- di Al Madinah Al Munawwarah, pada hari aku mengerjakan haji ke Baitullah, dan aku ke Madinah mengunjungi nendaku -'alayhis sholaatu wassalaam-.

Adapun mimpi maka pernyataan dalam mimpi itu adalah khusus untukku, aku tidak menghujjah kalian dengannya supaya kalian percaya, dengan mengatakan kepada kalian, "Kalian mesti percaya padaku, aku telah lihat nendaku, maka kalian wajib membenarkanku!" Jika demikian halnya, nescaya rosak bumi ini disebabkan banyaknya mimpi dusta dan rekayasa, dan aku telah menyatakan pada kalian sebelum ini, bahawa Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam- baginda mengatakan padaku dalam dalam suatu mimpi yang benar:
Tiada seorang alim yang mendebatmu dari Al Quran, kecuali engkau pasti mengalahkannya


Wahai saudaraku, jika sungguh aku ini benar-benar Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar yang hak dari Tuhan kalian, maka aku bersumpah demi Allah, pasti seandainya berkumpul semua ulama kaum muslimin, Nasrani dan Yahudi, yang hidup dan yang mati, kesemuanya berkumpul untuk menghujjah Nasser Mohammed Al Yamani dari Al Quran, nescaya Allah akan membuatkan Al Mahdi Al Muntadhar yang akan mengalahkan dan mengungguli kalian semua, dengan kekuatan dalil hujjah ilmu pengetahuan Al Quran, pembenaran terhadap mimpi yang hak, yang dinyatakan kepadaku dalam mimpi itu oleh nendaku -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam-

Namun sekiranya Allah tidak membenarkanku mengenai mimpi itu dalam kenyataan sebenar, maka jadilah mimpi itu sebuah kebohongan, maka dari itu, antara aku dan ulama umat adalah kembali berhukum dengan Al Quran, agar kita lihat, adakah kelak Allah akan membenarkanku dengan sesungguhnya dalam kenyataan sebenar, hinggakan mereka tidak mendebatku dari Al Quran, melainkan aku datangkan kepada mereka bayan keterangan yang benar dan yang lebih baik penjelasannya

Setiap dakwaan perlu ada pembuktian, dan ilmu pengetahuan yang muhkam dari Al Quran adalah hukum keputusan yang menentukan, bukan kerana banyaknya mimpi bertemu nendaku Muhammad Rasulullah! Hatta meskipun aku katakan pada kalian, 'Sesungguhnya aku telah melihat Nabi sejuta kali', tentu sahaja Allah tidak jadikan mimpi sebagai hujjah terhadap kalian, yang mana jika kalian tidak percaya Allah akan mengazab kalian! Semoga Allah melindungi; Bahkan yang jadi hujjah terhadap kalian adalah kekuatan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari Al Quran, yang dengannya aku menghujjah kalian sampailah kalian menyerah dan menerima kebenaran dengan sepenuhnya

Ketujuhnya: Di mana Allah menurutmu
?

Jawaban: Sesungguhnya Allah berada di langit bersemayam di atas Arsy-Nya, Dia mengetahui apa yang ada dalam diriku dan apa yang ada dalam dirimu, Dia mengetahui mata-mata yang khianat dan segala yang terpendam di dalam dada, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, bukan bersama dengan Dzat-Nya namun dengan ilmu pengetahuan-Nya, tiada suatu apapun di langit dan di bumi yang samar dan tersembunyi dari-Nya

Demikian itulah Allah Ar Rahman yang bersemayam di atas Arsy-Nya. Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (1) Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (2) Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (3) Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (4) Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. (5) Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (6)
Maha Benar Allah
[Al Hadiid]


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. (21) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (22) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (23) Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (24)
Maha Benar Allah
[Al Hasyr]

Kedelapan: Bilakah engkau mengenal Allah
?

Jawaban: Ya subhaanallaah, aduhai Maha Suci Allah, siapa pula yang mengatakan padamu bahawa adakalanya aku mengetahui Allah dan pada waktu lain pula aku menyangkal-Nya? Aku tahu bahawa yang demikian itu adalah teka-teki darimu, aku tidak menghujjah kalian dengan permainan kata-kata dan teka-teki

Hendaklah pertanyaanmu itu jelas lagi terang, tentu akan datang padamu jawaban yang jelas dan terperinci pula, yang dapat difahami oleh orang-orang lain dan mereka dapat mengambil manfaat darinya, adapun permainan kata-kata dan teka-teki, maka tiada tempat baginya di sisi kami, hatta walaupun engkau tahu jawaban terhadapnya, aku pasti tidak akan membalasnya, atau sengaja aku acuh tak acuh terhadapnya

Sekiranya engkau bertanya padaku, "Bilakah engkau dapat mengetahui bahawa Allah redha terhadapmu? Tentu aku akan katakan padamu, tatkala aku telah membuat Tuhanku redha, aku dekatkan diri pada-Nya, lantas rahmat-Nya menyelubungiku, ketenangan dan kedamaian turun di hatiku, maka di situlah aku mengetahui tanpa syak dan ragu lagi, bahawa di saat itu Allah redha padaku

Adapun ketika manusia lihat hatinya keras membatu untuk mengingati Allah, yang bilamana disebut nama Allah di sisinya, tidak gementar hatinya, dan bilamana dibacakan ayat-ayat Allah padanya, ayat-ayat itu tidak membuatkan keimanannya bertambah, maka hendaklah dia tahu bahawa Allah murka padanya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah keras membatu hatinya untuk mengingat Allah

Kesembilan: Adakah Tuhan umat Nasrani itu sama dengan Tuhan umat Yahudi, sama dengan Tuhan umat Islam
?

Jawaban: Maha Suci Allah Tuhan yang menguasai tiap-tiap sesuatu yang telah ada dan yang akan ada hingga Hari Pembalasan, Tuhan umat Islam, Nasrani, Yahudi dan manusia seluruhnya, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak menyukai kebenaran Allah, kebanyakan manusia itu mempersekutukan Allah, apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, merasa kesallah hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mereka, dan apabila nama selain Allah yang disebut, mendadak mereka bergembira

Allah Ta'ala berfirman:
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (45)
Maha Benar Allah
[Az Zumar]


Apa yang aku harapkan darimu, dari semua orang yang menginginkan dari Tuhan mereka, agar Tuhan mereka menambahkan cahaya di hati mereka, maka yang ku harapkan adalah kalian bertadabbur merenungkan Surah Az Zumar, dengan perenungan orang yang bertafakkur memikirkan, supaya Allah menerangi hati kalian dengan bertadabbur dan bertafakkur, menambahkan kekhusyukan pada kalian, melapangkan dada kalian, memperlihatkan kebenaran pada kalian, dan menjadikan untuk kalian adanya furqan (bukti dan keterangan), agar kalian dapat memisahkan antara perkara yang hak dan yang batil, mudah-mudahan kalian meyakini kebenaran

( سورة الزمر )
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَّوْ أَرَادَ اللَّـهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّـهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّـهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّـهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّـهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّـهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَـٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّـهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّـهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَن شَرَحَ اللَّـهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ أُولَـٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّـهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّـهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّـهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّـهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّـهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّـهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّـهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللَّـهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّـهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّـهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّـهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّـهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّـهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّـهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّـهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّـهِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّـهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّـهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّـهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾}
صدق الله العظيم.

Surah Az Zumar
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (1) Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (2) Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (3) Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (4) Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (5) Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? (6) Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (7) Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka". (8) (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (9) Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (10) Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. (11) Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri". (12) Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku". (13) Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku". (14) Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (15) Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.(16) Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, (17) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (18) Apakah (kamu hendak merubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? (19) Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya. (20) Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (21) Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (22) Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun. (23) Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab)? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan". (24) Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul), maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. (25) Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. (26) Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (27)(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.(28) Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (29) Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). (30) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. (31) Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? (32) Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (33) Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, (34) agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (35) Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorangpun pemberi petunjuk baginya.(36) Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab? (37) Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. (38) Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui, (39) siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang kekal". (40) Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. (41) Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (42) Bahkan mereka mengambil pemberi syafa'at selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?" (43) Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafa'at itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (44) Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (45) Katakanlah: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya". (46) Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan (ada pula) sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. (47) Dan (jelaslah) bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. (48) Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata: "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. (49) Sungguh orang-orang yang sebelum mereka (juga) telah mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. (50) Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.(51) Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. (52) Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (53) Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). (54) Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, (55) supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah), (56) atau supaya jangan ada yang berkata: 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa'. (57) Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab 'Kalau sekiranya aku dapat kemnbali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik'.(58) (Bukan demikian) sebenarya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir". (59)Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?(60) Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita. (61) Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. (62) Kepunyaan-Nya-lah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. (63) Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?" (64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (65) Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur". (66) Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (67) Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (68) Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan.(69) Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (70) Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. (71) Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. (72) Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". (73) Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".(74) Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam". (75)
Maha Benar Allah

Kesepuluh: Adakah Muhammad Rasulullah itu khalifah Allah sekarang ini ataupun engkau
?

Jawaban
: Muhammad Rasulullah adalah khalifah Allah, perumpamaan baginda itu seperti Nabi Daud -'alayhissalaam-. Allah Ta'ala berfirman:
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Maha Benar Allah
[Shaad:26]


Kemudian baginda wafat -'alayhis sholaatu wassalaam-, Allah Ta'ala berfirman:
Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). (30) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. (31)
Maha Benar Allah
[Az Zumar]


Aku lihat engkau mengatakan bahawa Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- adalah khalifah di bumi sekarang ini! Maka aku katakan: Tidak, sesungguhnya baginda telah pergi meninggalkan dunia, baginda tidak ada keperluan lagi dengan dunia, mengapa engkau mahu minta baginda tetap tinggal di dunia? Nabi telah melalui dunia yang panjang sampailah baginda -shollallaahu 'alayhi wasallam- pergi menemui Tuhannya, betapa aku ini ingin bersegera untuk menyusulnya andai tiada lagi tugasan dan kepentingan yang sesungguhnya bagiku

Andai tiada yang demikian itu, tidaklah aku mahu tinggal dalam kehidupan dunia ini walau sesaat, tiada bagi kami sedikitpun keperluan dengan dunia jika tidak kerana Allah, kerana Dia-lah kami hidup di dunia, tujuan dan cita-cita kerana Allah belum lagi terealisasi, kelak ianya akan terlaksana dengan izin Allah, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji

Bukankah aku ingin Allah meneguhkanku di bumi ini, supaya aku dapat memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, melaksanakan al amar bil ma'ruuf dan an nahyu 'anil munkar, lalu melenyapkan penindasan dan kezaliman sesama hamba Allah, aku seru sekalian hamba untuk keluar meninggalkan peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Tuhan hamba
?
Kelak Tuhanku akan melaksanakan janji-Nya padaku dan janji-Nya pada hamba-hamba-Nya sepertiku dari kalangan orang-orang baik, maka aku akan bimbing semua manusia menuju jalan yang lurus, barangsiapa yang ingkar sesudah itu dan mengikuti al Masih Ad Dajjal, maka mereka itulah orang-orang yang fasik

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (55)
Maha Benar Allah
[An Nuur]


Demikian itu kerana sesungguhnya fitnah Al Masih Ad Dajjal akan datang setelah Allah membimbing dan memberi petunjuk kepada seluruh manusia dengan Al Mahdi Al Muntadhar, setelah semua manusia beriman dengan sesungguhnya, mereka percaya dan taat patuh kepada Al Mahdi Al Muntadhar, maka sesudah itu akan datang fitnah untuk menguji ketakwaan mereka

Allah Ta'ala berfirman:
Alif laam miim (1) Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (2) Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (3)
Maha Benar Allah
[Al 'Ankabuut]


Wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya aku tidak fikir hatimu tulus terhadap kami, janganlah engkau termasuk kalangan yang tidak menyukai kebenaran, aku harap dari Allah agar mengampunimu dan memaafkan kesalahanmu, lalu mensucikan hatimu sebersih-bersihnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani

Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu dengan menangis di hadapan-Nya, agar Dia memperlihatkan padamu yang benar itu benar, dan mengurniakan padamu untuk dapat mengikutinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui


Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam

Saudaramu Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
ــــــــــــــــــــــــ


5294اقتباس المشاركة: 324950 من الموضوع: Bayan keterangan mengenai ta'zir dan tasyhir, juga mengenai hukuman bagi pencuri yang melakukannya secara diam-diam, dan hukuman bagi perampok yang menjarah terang-terangan dan membegal


- 1 -

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
ikuti pautan postingan keterangan asal

Al Imam Nasser Mohemmed Al Yamani
25 - 11 - 1437 هـ
28 - 08 - 2016 مـ
01:16 مساءً
ــــــــــــــــــــ


Bayan keterangan mengenai ta'zir dan tasyhir, juga mengenai hukuman bagi pencuri yang melakukannya secara diam-diam, dan hukuman bagi perampok yang menjarah terang-terangan dan membegal (menyamun) para musafir di jalanan..


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sholawat dan salam ke atas seluruh nabi dan rasul yang dimuliakan, juga ke atas ahli keluarga mereka yang disucikan, dan ke atas semua orang-orang yang beriman di setiap zaman dan tempat hingga Hari Pembalasan, selanjutnya..


Allah Ta'ala berfirman:
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".(44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan, (45) (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. (46) Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (47) Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, (48) dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar). (49)
Maha Benar Allah
[Ath Thuur]


Demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain-Nya, sesungguhnya azab Allah pasti datang pada umat ini, Allah akan mengirimkan azab-Nya dari langit ke bumi kepada orang-orang zalim, kelak akan tampak bagi kalian akan perkara yang tidak pernah kalian duga dari Allah

Sesungguhnya aku telah berulangkali menyeru kalian secara beramai-ramai dengan berterus-terang, dan menyeru kalian lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan, aku telah memperingatkan kalian bahawasanya Allah benar-benar murka kerana Kitab-Nya, yang kalian abaikan dan kalian menolak untuk kembali berhukum dengannya pada perkara yang kalian perselisihkan


Barangkali seorang muslim kalangan awam mahu mengatakan: "Bagaimana kami dapat tahu engkau adalah Al Mahdi Al Muntadhar! Betapa banyaknya orang yang mengaku Imam Mahdi; lebih dari tigapuluh pendusta telah mengaku, kesemuanya mengatakan dirinya Imam Mahdi yang dinanti, kerana itu kami rasa engkau juga sama seperti mereka wahai Nasser Mohammed Al Yamani, kerana itu juga engkau perlu memaafkan kami yang golongan awam ini, sebab kami ini hanya menunggu, jika ulama telah mengesahkan bahawa engkau adalah Al Imam Al Mahdi tentu kami juga akan membenarkanmu dan mengikutimu, dan jika mereka mendustakanmu kami juga ikut mendustakan"

Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalas: Seburuk-buruk akal fikiran adalah akal fikiran kalian, dan seburuk-buruk ulama adalah ulama kalian, yang tidak dapat membezakan antara unta dan keldai, yang tidak dapat membezakan antara ta'zir dan tasyhir, demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain-Nya, sesungguhnya perbezaan antara Al Mahdi Al Muntadhar yang hak dan antara orang yang mengaku Imam Mahdi secara batil dan dusta, perbezaannya adalah bagaikan seekor unta yang berada di antara tigapuluh ekor keldai! Adakah kalian tidak dapat membezakan yang mana satu unta di antara sekumpulan keledai
?
Seperti itulah halnya ulama kalian, yang kalian tunggu pengesahan mereka untuk kalian ikut, begitu juga tidak ada perbezaan bagi ulama kalian antara ta'zir dan tasyhir, meskipun ada perbezaan yang besar antara keduanya, jika kalian bertanya pada semua ulama kalian dan membaca buku-buku mereka, kalian akan dapati ta'zir adalah suatu bentuk penalti hukuman dari peraturan-peraturan (hudud) Allah, yang dilaksanakan terhadap pelaku kesalahan yang berbuat kerosakan di bumi

Maka dari itu Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani menegakkan hujjah terhadap kalian dari muhkam Kitabullah bagi pengertian ta'zir,
kalian akan dapati Allah menyatakan bahawa ta'zir adalah menolong, membantu, meneguhkan dan menguatkan para nabi dan para pemimpin yang berhukum dengan Kitabullah, lalu bagaimana kalian menjadikan 'ta'zir' sebagai penalti hukuman ke atas orang-orang yang berbuat kerosakan di bumi? Adakah menurut kalian para nabi itu membuat kerosakan di bumi? Bukankah Allah memerintahkan kalian untuk menta'zir mereka –menolong, membantu, meneguhkan dan menguatkan- mereka
?
Kalian akan temukan pernyataan Allah pada muhkam Kitab-Nya dalam Al Quran, pada ayat-ayat muhkamat yang jelas bagi ulama umat dan golongan awam umat Islam, tiada yang mengingkari ayat-ayat muhkamat kecuali orang-orang yang kasik, adakah kalian dapat menolak wahai sekalian ulama umat Islam serta kalangan awam kaum muslimin, bahawa ta'zir dalam Al Quran adalah menolong, membantu, meneguhkan dan menguatkan, bukannya menegakkan hukuman ta'zir? Bahkan kalian akan menemukannya bertentangan sama sekali
!
Allah menyatakan pada kalian bahawa ta'zir adalah menolong, membantu, meneguhkan dan menguatkan, yakni pertolongan dan bantuan untuk para nabi Allah

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (8) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (9)
Maha Benar Allah
[Al Fath]


Demikian juga Allah telah perintahkan setiap umat untuk bantu rasul-Nya yang diutus kepada mereka

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.(12) (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya
Maha Benar Allah
[Al Maaidah]


Lihatlah oleh kalian akan Yusuf Qardawi yang menamakan hukuman rejam sebagai hukuman ta'zir, dia mengatakan: Hukuman rejam telah dilaksanakan oleh Nabi pada permulaan kerana ianya dulu ada dalam syariah Yahudi". Ya Subhaanallaah, aduhai Maha Suci Allah
!
Bahkan hukuman Yahudi itu palsu, sebuah kebohongan dalam agama Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam-, Allah tidak menurunkan aturan hukuman rejam dengan batu sampai mati; akan tetapi yang demikian itu adalah hukuman dalam aturan thagut, yang dibawakan oleh syaitan untuk dijalankan terhadap orang-orang yang menolak untuk menyembah thagut dan berhala, terhadap orang-orang yang kembali menuju peribadatan kepada Allah, lalu thagut memutuskan hukuman ke atas mereka, dengan merejam mereka menggunakan batu sampai mati

Sebab itu Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisah Ashaabul Kahfi; firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama lamanya". (20)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]


Pertanyaan yang muncul: Adakah kalian berhukum dengan aturan hukum thagut syaitan yang direjam? Kerana demikian itu adalah aturan hukum yang dibawa oleh syaitan thagut, dia mengarahkan penolong-penolongnya untuk melaksanakan hukuman rejam terhadap orang yang keluar dari agama penyembahan berhala, yang menuju peribadatan kepada Ar Rahman, maka demi Allah, sesungguhnya kalian berhukum dengan aturan hukum syaitan, kalian meninggalkan aturan hukum Ar Rahman dalam muhkam Al Quran


Mengenai hukuman rejam bagi penzina yang telah menikah, ya benar, ianya adalah hukuman Yahudi berupa kebohongan terhadap Allah dan para rasul-Nya, sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada kalian secara terperinci sejak beberapa tahun lalu, ianya bukan syariah Yahudi, namun ianya adalah hukum Yahudi berupa kebohongan yang direkayasa oleh syaitan-syaitan manusia, kaum munafik dari kalangan Yahudi yang berbuat dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya, Allah tidak menurunkan bukti untuk itu, tidak ada dalam Taurat, tidak juga di Injil dan tidak ada dalam Al Quran

Perkara kedua, bagaimana pula Nabi dikatakan berhukum dengannya pada permulaan? Bukankah Allah telah melarang Rasul-Nya dan memperingatkan baginda dari mengikuti hawa nafsu kemauan mereka? Bahkan Allah telah memerintahkan Nabi -shollalaahu 'alayhi wasallam- untuk menghukumi di antara mereka pada semua perkara yang mereka perselisihkan dalam Taurat dan Injil, maka baginda mendatangkan aturan hukum pada wahyu yang Allah turunkan dalam muhkam Al Quran, lalu Allah mendatangkan kepada mereka hukum keputusan-Nya yang hak dari muhkam Al Quran

Ini kerana Allah telah menjadikan Al Quran sebagai kitab utama yang menguasai, mengawal dan menolak keputusan hukum Taurat, Injil dan hadits-hadits Sunnah Nabawiyah, segala perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka perkara itu adalah rekayasa kebohongan yang datang dari selain Allah


Adapun ta'zir, maka aku tidak temukan dalam Kitabullah bahawa ianya merupakan aturan hukuman sebagai balasan (hudud jazaaiyah); bahkan bertentangan sama sekali, ianya adalah seruan dari Allah agar kalian berikan pinjaman yang baik kepada-Nya, untuk membantu para rasul-Nya dan para pemimpin yang berhukum dengan Kitabullah

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.(12) (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya
Maha Benar Allah
[Al Maaidah]


Allah Ta'ala berfirman:
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (8) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (9)
Maha Benar Allah
[Al Fath]


Bagaimana pula engkau dapat buatkan ta'zir menjadi 'hukuman penalti' wahai Qardawi? Bahkan hukuman penalti adalah tasyhir (pewartaan kesalahan secara terbuka) bagi pembunuh, setelah perlaksanaan hukuman terhadapnya dengan disalib (dipancung kepalanya), kemudian jasadnya dikuburkan, manakala kepalanya yang dipenggal diasinkan kemudian digantung di jalanan awam, agar jadi ibrah -pelajaran dan peringatan- bagi mereka yang memperhatikan dan mengambil pelajaran

Sebagai hukuman penalti bagi orang-orang yang membunuh manusia secara zalim dan kejam, yang demikian itu dinamakan tasyhir bukan ta'zir, kerana ta'zir adalah membantu, menolong dan meneguhkan, manakala tasyhir adalah kalian mewartakan secara terbuka akan peraturan dan ketentuan Allah, bagi orang-orang yang kalian laksanakan aturan hukum Allah terhadap mereka, sekiranya mereka tidak dimaafkan oleh pihak yang menuntut balas, yang sudi memaafkan kerana mengharap redha Allah


Begitu juga hukuman bagi para pencuri, tangan-tangan mereka dilukai dengan pukulan dari bawah pergelangan tangan; yakni sebelah telapak tangannya dipukul dengan cambuk cemeti hingga menitiskan darah, Allah tidak maksudkan kalian memotong tangannya sampai kudung; namun melukai telapak tangan kiri mereka sahaja, demikian itu dengan mencabuk telapak tangan hingga darahnya menitik, sebagaimana yang kelak akan kami jelaskan setelah pengukuhan kuasa (tamkin)


Mengenai orang-orang yang merampok, menyamun dan membegal harta manusia di jalanan pula, tentu sahaja perampasan terang-terangan yang dilakukan itu adalah lebih dahsyat dari mencuri secara sembunyi-sembunyi, kerana ianya diikuti dengan kekerasan dan pemaksaan terhadap mangsa yang lemah, maka hukuman yang ditetapkan Allah dalam Al Quran adalah tangan dan kaki mereka dilukai secara silang, yakni dicederakan dengan cambuk cemeti untuk menyakiti dan melukakannya sampai tangan kirinya menitiskan darah, dan bahagian bawah kakinya juga

Allah tidak maksudkan kalian memotong habis hingga kudung tangan dan kakinya; Jika begitu, bagaimana nantinya jika dia mengulangi lagi perbuatannya, apa lagi yang akan kalian potong, tangannya yang satu lagikah atau kakinya yang sebelah lagi!! Kalau begitu bagaimana dia dapat hilangkan najis kotoran yang membahayakannya? Bagaimana dia dapat berwudhu
?
Lalu bagaimana dia dapat bekerja untuk anak-anaknya setelah dia bertaubat dan mengendalikan dirinya dari kejahatan, kalian sama sekali tidak mampu mengatakan, bahawa yang Allah maksudkan dalam kisah wanita-wanita yang melukai tangan mereka, adalah dengan memotongnya habis, kerana mereka tidak memotong tangan mereka ketika melihat Yusuf:
Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya Maha Benar Allah [Yusuf:31], maka jelas bagi kalian bahawa yang Allah maksudkan sebenarnya adalah melukai tangan mereka dengan pisau; yakni membuatnya terluka, bukan memotong habis tangan


Bagaimanapun, kelak kami akan tinggalkan tambahan keterangan mengenai hukuman bagi pencuri dan pembegal jalanan, kerana ianya bermacam-macam mengikut kadar jenayah yang dilakukan, antara mereka ada yang mahu melakukan jenayah, namun mereka telah ditangkap sedang mereka itu pembegal (penyamun) jalanan, hanya sahaja mereka ini belum sempat lagi melakukan jenayah, maka hukuman terhadap mereka adalah dibuang negeri

Allah tidak maksudkan kalian membuang mereka pada kaum lain, nanti mereka akan membuat kerosakan di tempat kaum itu pula; namun yang Allah maksudkan dibuang negeri adalah, menjauhkan mereka dari jalanan umum dengan menyumbatkan mereka ke dalam penjara dibalik empat tembok, mengikut balasan hukuman yang harus mereka jalani dalam tempoh tertentu, demikian itu sebagai pencegahan bagi mereka agar tidak kembali melakukan jenayah

Jika mereka kembali lagi melakukannya, maka penalti hukuman digandakan, kecuali penalti hukuman zina yang terjadi suka sama suka antara penzina lelaki dan penzina perempuan, sama sahaja seratus kali sebatan pada setiap kali berulangnya, tetapi pembegal (penyamun) jalanan yang memperkosa, maka dua ratus sebatan, tangan dan kakinya dilukakan dengan sebatan secara silang, seratus sebatan untuk telapak tangan kirinya dan seratus sebatan lagi untuk melukakan telapak kaki kanannya

Ini kerana had diangkat bagi wanita yang dirogol dan ditambahkan pada lelaki yang merogolnya, tidak termasuk yang merogol anak kecil lalu mangsa mati, maka di sini penalti hukumannya adalah disalib dengan memenggal kepalanya terpisah dari badan, lalu kepalanya digantungkan di jalanan umum untuk tasyhir, sebagai pelajaran dan peringatan untuk orang lain

Masih ada banyak penjelasan dan perincian pada kami mengenai ketentuan dan aturan (hudud) Allah terhadap orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi, hudud untuk menghalang dari terjadinya kezaliman dan penganiayaan sesama manusia


Tidaklah sama hukuman yang diterima oleh pencuri-pencuri, tidaklah pencuri kereta sama seperti orang yang mencuri telur, begitupun demikian, Allah telah memberikan kepada mangsa kecurian hak kekuasaan, untuk memaafkan sekiranya dia mahu memaafkan pencuri, semata-mata kerana mengharapkan keredhaan Allah

Sekiranya pemilik telur tidak mahu memaafkan pencuri telurnya, sedangkan jelas bawa pencuri itu orang miskin yang lapar, sekalipun pemilik telur tidak memaafkannya, maka tidak boleh penalti hukuman pencuri dijalankan terhadap orang miskin itu, namun harga telur dibayarkan dari Baitul Mal umat Islam, kerana ada hak bagi orang-orang miskin dalam Baitul Mal kaum muslimin


Demikian juga pencurian terhadap makanan yang telah siap sedia untuk dimakan, yang dilakukan oleh orang-orang miskin untuk menghilangkan rasa lapar mereka, justeru hendaklah kasus pencurian itu disiasat, sekiranya jelas para pelakunya adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa untuk dimakan, maka tidak boleh menjalankan hukuman Allah terhadapnya; namun harga makanan dibayarkan dari Baitul Mal umat Islam, seandainya ada keadilan
dalam menyalurkan harta Baitul Mal bagi yang berhak serta adanya toleransi, nescaya orang miskin tidak mencuri telur atau makanan untuk menghilangkan laparnya

Apapun, sesungguhnya Allah telah berikan hak kekuasaan pada mangsa kecurian, sebagaimana yang Allah berikan pada pihak yang menuntut balas kematian ahli keluarganya secara aniya, sama ada hukum qishas, membayar wang tebusan, atau memaafkan, semata-mata kerana mengharapkan redha Allah, betapa kalian ini telah menyeleweng dan mencemar nama baik agama Islam, dengan berbagai penyimpangan terhadap agama yang menjadi rahmat untuk seluruh dunia
!


Manakala para perampok dan pembegal di jalanan, Allah tidak perbolehkan kalian membunuh mereka, kecuali dalam kondisi mereka telah membunuh seseorang di jalanan, maka hendaklah mereka itu ditangkap, lalu dijalankan hukum qishas dengan pedang, dengan hukuman pancung yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan pihak yang menuntut balas memaafkan mereka

Sekiranya orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi, berjuang menentang keamanan negara dan mengganggu keamanan rakyat, maka di sini hendaklah mereka itu diperangi dan dibunuh, meskipun mereka bukan pembunuh, selagimana mereka mereka memerangi kalian maka perangilah mereka, namun sekiranya mereka menyerah diri, maka setiap seorang dari mereka akan mendapatkan penalti hukuman sebagai balasan, mengikuti kadar kesalahan yang telah mereka lakukan tanpa sebarang penganiayaan terhadap mereka

Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..


Khalifah Allah di bumi, yang berkata-kata dengan perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang memberikan hukum keputusan yang adil dengan Al Quran;

Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_______________
235535


Ataukah kalian kelak akan berdiam diri dari mengakui kebenaran dari pusingan pertama lagi, seperti Syaikh Sulaiman Al 'Ajlan setelah dia mengumumkan perang media terhadap Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani di saluran Shafa
?
Justeru itu kami buka bahagian khusus untuknya di laman webku ini,
website Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, Forum Berita Gembira Umat Islam, kami telah membalasnya dengan bayan keterangan yang menegaskan syarat-syarat asas untuk hiwar, agar kalian tahu bagaimana mengenalpasti Al Imam Al Mahdi yang sebenarnya dari Tuhan

Bahawasanya Allah tentu sahaja akan menambahkannya keluasan dan penguasaan ilmu pengetahuan melebihi kalian, supaya dia mengendalikan dan menguasai seluruh ulama umat Islam, Nasrani dan Yahudi, dengan dalil hujjah yang muhkam dan membungkam lawan, dari ayat-ayat yang jelas dari muhkam Al Quran, juga dengan ayat-ayat yang memberikan penerangan bagi ayat-ayat lain dalam Al Quran, kami menjelaskan secara terperinci bagi kaum yang beriman dengan Al Quran, mereka berpegang teguh padanya ketika datang perkara yang bertentangan dengan muhkamnya, sama ada dalam Taurat, Injil atau dalam hadits-hadits Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-


Aku bersaksikan Allah, bahawasanya aku tidak menolak kecuali semua perkara yang bertentangan dengan muhkam Kitabullah, sama ada perkara dalam Taurat, Injil maupun dalam hadits-hadits Sunnah Nabi, kerana semua perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, sebenarnya bukan hadits; bermakna hadits itu datangnya dari selain Allah dan Rasul-Nya; namun datangnya dari syaitan yang direjam melalui lisan penolong-penolongnya, dari kalangan syaitan-syaitan manusia yang menyelinap di antara para sahabat Rasulullah, maka kalian akan dapati mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Rasul-Nya dan para sahabat yang dimuliakan


Maka renungkanlah oleh kalian akan balasan kami untuk Dr. Syaikh Sulaiman Al 'Ajlan, khatib Masjid Abdul Rahman bin 'Auf, di Riyadh, ibukota Kerajaan Arab Saudi, yang telah kami tuliskan sebelum ini, dan di atas dasar itulah terjadinya seruan dakwah hiwar untuk ulama umat dengan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, agar jelas bagi para pencari kebenaran, adakah Nasser Mohammed Al Yamani benar-benar menyeru kebenaran, dan membimbing dengan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, untuk menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji? Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus


Tidak perlu kami ulangi lagi semua yang telah kami tuliskan, tidak ada pada kita wahyu baru, bahkan kami memperingatkan dengan Al Quran untuk orang-orang yang takut terhadap ancaman Tuhan, berikut ini adalah balasan kami pada Syaikh Sulaiman Al 'Ajlan, mudah-mudahan kalian memikirkan lantas mendapatkan petunjuk

Barangsiapa yang mampu -dari kalangan seluruh mufti negara Islam yang arab maupun yang non-arab-, yang dapat membalas bayan keterangan berikut ini, maka mereka dipersilakan untuk berbuat demikian, dengan membalasnya di bahagian yang telah dikhususkan untuk mereka, berikut ini teks bayan keterangan untuk Dr. Sulaiman Al 'Ajlan, kami ulangi dan katakan sebagaimana dalam keterangan ini:


Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
30 – جمادى الأولى - 1438 هـ
27 – 02 – 2017 مـ
10:08 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah
__________________


Balasan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, kepada yang dihormati Syaikh Sulaiman Al 'Ajlan, yang membuat perang media terhadap Al Imam Al Mahdi di channel Shafa..


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sholawat dan salam ke atas seluruh nabi dan rasul, dari yang pertama hingga Penutup mereka, Muhammad Rasulullah, kami tidak membeza-bezakan seorangpun dari rasul-rasul Allah, dan kami berserah diri hanya pada Allah, selanjutnya..


Ini adalah balasan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani kepada yang terutama, Syaikh Dr. Sulaiman 'Ajlan Ibrahim Al 'Ajlan, imam dan khatib Masjid Abdul Rahman bin 'Auf di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, aku katakan:

Wahai kekasihku di jalan Allah, syaikh yang dihormati, bagaimana engkau mahu aku buktikan kepada semua ulama umat Islam, bahawa aku adalah Al Imam Al Mahdi, pemimpin yang diberi petunjuk untuk membimbing ke jalan yang lurus, sedangkan engkau memberikan persyaratan agar hiwar kami denganmu jauh dari persoalan-persoalan syariah agama
?
Bermakna engkau mahu hiwar kita jauh dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang hak, aduhai anehnya! Adakah engkau mahu aku mengada-adakan kedustaan terhadap Allah dengan kitab baru dan sunnah baru dari diriku sendiri? Aku berlindung kepada Allah dari termasuk kalangan yang mengada-adakan kebohongan

Jauh, jauh sekali bagi Al Mahdi yang hak untuk mengikuti kemauan hawa nafsu kalian, tidak ada di antara aku dan kalian melainkan firman Allah dalam muhkam Al Quran, dan sabda Rasul-Nya dalam Sunnah Nabawiyah yang hak, aku bersaksikan Allah dan cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, seandainya aku berhiwar dengan kalian selama limapuluh ribu tahun, pasti aku tidak akan berdebat dan membantah kalian kecuali dengan Kitabullah Al Quran, dan dengan hadits-hadits Sunnah Nabawiyah yang benar-benar dari sabda Muhammad Rasulullah, tanpa syak dan ragu lagi

Aku tidak mengatakan kepada umat Islam sebagaimana yang kalian lakukan pada setiap kali mengakhiri khutbah kalian di mimbar-mimbar rumah Allah, kerana aku dengar setiap alim dari ulama umat Islam akan berkata dalam setiap khutbah dan fatwa mereka mengenai agama Allah:
"Jika aku benar maka ianya dari Allah, dan jika aku salah maka ianya dari diriku dan dari syaitan"

Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani menegakkan hujjah terhadap kalian, aku katakan: Wahai sekalian ulama umat Islam, jika fatwa-fatwa yang kalian nyatakan mengenai agama Allah untuk umat Islam ini, datangnya dari diri kalian dan dari syaitan, lantas apa pula kesudahan dan tempat kembalinya umat Islam, jika perkara yang kalian ajarkan pada mereka adalah dari diri kalian sendiri dan dari syaitan, bukannya dari sisi Ar Rahman
?
Tidakkah kalian lihat bahawa kalian ini telah mengikuti suruhan syaitan, supaya kalian menyatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak kalian ketahui, lalu kalian menyesatkan diri kalian sendiri dan menyesatkan umat kalian
?
Akan tetapi aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, sudah selayaknya aku tidak mengatakan terhadap Allah dan Rasul-Nya melainkan kebenaran, semoga kutukan Allah tetap ke atas orang-orang yang berdusta, siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau terhadap ayat-ayat-Nya dalam muhkam Al Quran? Mereka itulah yang akan mendapatkan bahagian mereka dari azab siksaan Allah


Barangkali ulama umat Islam mahu mengatakan: "Wahai Nasser Mohammed, kami seluruh ulama kaum muslimin tidak mendustakan Kitabullah Al Quran; bahkan kami ini beriman kepada Al Quran"

Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed membalas kalian, aku katakan: Adakah keimanan kalian pada Al Quran menyuruh kalian untuk tidak mengikuti muhkam Kitabullah, untuk tidak mengikuti Sunnah Nabawiyah yang hak dari Muhammad Rasulullah -shollalaahu 'alayhi wasallam-? Bahkan kami lihat kalian ini mengikuti perkara yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang hak, lalu kalian menyangka kalian mendapat petunjuk, betapa buruknya perkara yang diperintahkan kepada kalian oleh keimanan kalian itu

Namun aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, aku seru kalian untuk mengikuti Kitabullah Al Quran dan Sunnah Rasulullah yang benar, yang tidak bertentangan dengan muhkam Kitabullah, sudah selayaknya aku tidak mengikuti selain Al Quran dan Sunnah Nabi yang hak, yang benar dari Muhammad Rasulullah, kerana aku tahu hadits yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah, dan aku tahu hadits palsu yang tidak diucapkan oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-, demikian itu kerana akulah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed (pembela Muhammad), aku bukan pembuat bid'ah, bahkan aku pengikut Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang hak; cahaya di atas cahaya


Kelak aku akan berjihad dan berjuang bersungguh-sungguh terhadap kalian dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang hak, sehinggalah aku membuatkan kalian berada di antara dua pilihan tiada pilihan yang ketiga, sama ada kalian mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang hak, ataupun kalian menolak keduanya lantas kalian mengikuti hadits-hadits syaitan yang direjam, yang telah menyesatkan kalian dari jalan yang lurus, lalu Allah mengazab kalian dengan azab siksaan yang tiada taranya, dan kalian tidak akan temukan seorangpun penolong atau pembela untuk kalian dari selain Allah

Laknat Allah ke atas Nasser Mohammed jika dia bukan Al Mahdi Al Muntadhar yang sesungguhnya dari Tuhan kalian, atau laknat Allah ke atas orang yang telah kami tegakkan hujjah terhadapnya dari muhkam Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang hak, lalu dia enggan, menolak dan menyombongkan diri untuk mengikuti muhkam Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang benar, dan tetap berpegang teguh pada hadits-hadits syaitan yang berupa rekayasa kebohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya

Bagaimana pula Allah tidak melaknatnya dengan sebenar-benarnya dan memasukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala
?!

Aku katakan: Wahai Syaikh yang dihormati Dr. Sulaiman 'Ajlan Ibrahim Al 'Ajlan, imam dan khatib masjid Abdul Rahman bin 'Aus di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, yang mengumumkan perang media terhadap Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani: Jika sungguh engkau benar-benar lelaki, tujukan perang mediamu itu di sini, inilah kudanya dan inilah arenanya, bukan dengan mengutuk dan menghina; namun dengan dalil bukti ilmu pengetahuan

Kalahkan dan tundukkan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani di rumahnya sendiri, di meja bundar hiwarnya di sini, di antara para ansharnya di website Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, forum berita gembira umat Islam

Para anshar dari berbagai belahan dunia di meja bundar hiwar antarabangsa adalah dilarang untuk masuk campur dalam hiwarku denganmu, atau dengan sesiapa sahaja dari ulama kaum muslimin yang datang kepada kami, dengan nama dan gambarnya yang sebenar, dan kami arahkan supaya membuka bahagian khas untuknya agar berhiwar di antara aku dan dia, dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang membungkam lawan dengan sebenar-benarnya

Maka wajib ke atas semua ulama umat Islam yang senior sepertimu dari kalangan para khatib masjid, untuk mulai sibuk mempertahankan agama Islam jika mereka menganggap Nasser Mohammed Al Yamani mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya, atau dia mengatakan perkara yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya -shollalllaahu 'alayhi wa usallimu tasliima-

Sesungguhnya kami telah membuatkan laman web Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, sebagai meja bundar hiwar yang terbuka antara aku dan kalian, yang dapat memuatkan jutaan ulama kaum muslimin, kerana tiada ruang pada mana-mana majlis yang dapat mencukupi untuk aku dan kalian buat berhiwar di seluruh dunia, selain di meja bundr hiwar ini yang dapat memuatkan semua ulama umat Islam, Nasrani dan Yahudi, dengan pena yang senyap tanpa ada keributan, gangguan atau bercampur-aduk dengan gurauan

Ini kerana aku tidak dapat mencelah ucapan kalian dan kalian juga tidak dapat mencelah ucapanku, masing-masing dapat membuat pernyataan dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan, jika kalian dapati Nasser Mohammed Al Yamani menguasai, mengungguli dan mengalahkan kalian semua dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari muhkam Al Quran, dia bantah kalian dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari muhkam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang hak, dia bungkam kalian dengan sebenar-benarnya;

Jika aku melakukannya, maka terbuktilah bahawa Nasser Mohammed Al Yamani benar-benar Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed (pembela Muhammad) yang sesungguhnya, namun jika kalian yang mengalahkan Nasser Mohammed Al Yamani walaupun dalam satu permasalahan sahaja mengenai agama Allah, maka telah layaklah ke atas Nasser Mohammed Al Yamani untuk ditimpakan kutukan Allah, para malaikat-Nya dan kutukan dari manusia semua, demikian itulah balasan bagi orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya, hendaklah mereka mempersiapkan tempat duduk mereka dari api neraka, itulah seburuk-buruk tempat kediaman


Barangkali Syaikh Dr. Sulaiman bin 'Ajlan mahu mengatakan: "Aneh urusanmu ini wahai Nasser Mohammed Al Yamani! Apa yang membuatkan engkau begitu yakin bahwa kami tidak mampu untuk membantahmu walau dalam satu permasalahan dalam agama
?"

Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalasnya, aku katakan:
Demikian itu kerana Allah telah menyatakan padaku dalam mimpi yang benar,
bahawa aku adalah Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani, bahawa kelak Allah akan menganugerahkanku ilmu pengetahuan Kitabullah Al Quran, bahawa tiada seorang alim yang mendebatku mengenai Al Quran kecuali pasti aku mengalahkannya
selesai


Sekiranya kalian dapati Allah membuatkan mimpiku benar dalam kenyataannya, maka percayalah pada Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, dan jika kalian dapati ada seorang dari kalangan ulama umat Islam dapat menyanggah dan menegakkan hujjah terhadap Nasser Mohammed Al Yamani, walaupun hanya dalam satu permasalahan sahaja, maka jadilah Nasser Mohammed Al Yamani seorang yang amat pendusta lagi sombong, dia bukanlah Al Mahdi Al Muntadhar, dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan mimpi yang benar, kalian sedikitpun tidak akan dapat menolongku dari balasan Allah, demikian itulah balasan bagi orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, yaitu kehinaan di dunia dan azab siksaan yang berat di akhirat

Maka jadilah kalian sebagai saksi terhadap yang demikian ini wahai sekalian yang mengikuti hiwar Nasser Mohammed Al Yamani di meja bundar hiwar antarabangsa, inilah kudanya dan inilah arenanya


Barangkali yang dihormati Dr. Sulaiman 'Ajlan mahu mengatakan: "Wahai Nasser Mohammed, apa jaminannya untuk kami ini para ulama umat Islam, bahawa engkau tidak membuang balasan kami terhadapmu dan meninggalkan balasanmu sahaja, atau engkau mengubah balasan kami terhadapmu dengan kata-kata yang tidak kami ucapkan
?"
Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalasnya, aku katakan: Sekiranya benar sangkaan kalian ini, maka aku bukanlah Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar, tentu sahaja semua anshar dari pelbagai belahan dunia akan meninggalkanku, andai aku mengingkari janjiku pada kalian, akan tetapi aku bersaksikan Allah, bahawa hak-hak ulama umat Islam pada kami terjaga dan terpelihara dari dibuang, diubah atau dipalsukan, maka jadilah kalian sebagai saksi terhadap yang demikian wahai sekalian anggota meja bundar hiwar dan semua pengunjung laman web ini, dan pastinya kutukan Allah tetap ke atas para pendusta


Wahai yang dihormati Syaikh Sulaiman 'Ajlan Ibrahim, seolah-olah engkau ini tidak tahu bahawa Allah mengutus Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed sebagai pembela (nasser) bagi ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-! Seakan-akan engkau ini tidak tahu apa tugas dan kewajiban Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed -pembela Muhammad-
!
Maka aku katakan padamu: Sesungguhnya tugas kewajibanku adalah memberikan keputusan hukum di antara kalian pada semua perkara yang kalian perselisihkan dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka aku tolak keputusan hukum kalian yang salah, aku kuasai dan kendalikan kalian semua dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan dari muhkam Al Quran, dengan ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan untuk yang terpelajar maupun kalangan awam umat Islam

Tiada yang mengingkarinya atau berpaling menghindarinya kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan makar tipu daya untuk menghalangi manusia dari mengikuti muhkam Al Quran

Maka demi Allah, demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, kami benar-benar akan buatkan kalian berada antara dua pilihan tiada pilihan yang ketiga, sama ada kalian mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang hak, cahaya di atas cahaya, atau kalian mengingkari Al Quran dan Sunnah Nabi yang benar

Kalian sama sekali tidak mampu untuk menghujjah hadits-hadits yang benar dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-, meskipun kalian saling bantu membantu, kerana Allah dan Rasul-Nya tidak memerintahkan kalian untuk berpegang pada tsiqah atau tidak tsiqahnya hadits-hadits dan riwayat-riwayat;

Namun Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kalian agar menghadapkan hadits-hadits dan riwayat-riwayat dalam Sunnah Nabawiyah, lalu membandingkannya dengan ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan buat ulama umat dan kalangan awam

Allah menyatakan kepada kalian dalam muhkam Kitab-Nya, dan Rasul-Nya juga menyatakan kepada kalian dalam Sunnah Nabawiyah yang hak, bahawasanya, bilamana kalian temukan ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi, yang bertentangan dengan muhkam ayat-ayat Ummul Kitab yang jelas lagi menjelaskan, maka ketahuilah oleh kalian bahawa hadits itu datangnya dari selain Allah, dan tidak diucapkan oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-


Sesungguhnya aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, aku larang untuk mencemarkan nama baik, menghina dan mengutuk perawi hadits dari kalangan sahabat Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-, kerana perawi mendengarkannya dari orang-orang yang tidak pernah luput sekalipun dari menghadiri majlis-majlis pertemuan dengan nabi, akan tetapi para penuntut ilmu dalam majlis Rasulullah, ada di antara mereka segolongan kecil dari para munafik; dan ada di antara para munafik itu yang tidak diketahui kemunafikannya bahkan oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (101)
Maha Benar Allah
[At Taubah]


Mereka itulah kaum yang beriman secara luaran sahaja, mereka menyatakan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak luput dari menghadiri majlis Rasulullah yang memberikan penerangan dengan Sunnah Nabawiyah, mereka menghadirinya dengan sekelompok dari para sahabat yang mulia dari kalangan penuntut ilmu

Akan tetapi terdapat sekelompok para munafik yang hadir, mereka menampakkan keimanan dan ketaatan, menyembunyikan makar tipudaya untuk menghalang-halangi manusia dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang hak, supaya mereka dapat membuatkan umat Islam menyimpang dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah, lantaran itu mereka mengatur siasat di malam hari sampai waktu yang ditentukan, mereka merencanakan hadits-hadits yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, dan bertentangan dengan hadits-hadits yang hak dalam sunnah Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa usallimu tasliimaa-

Kerana itulah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam- memerintahkan kalian untuk tidak mengandalkan tsiqah atau tidak; namun baginda memerintahkan kalian untuk menghadapkan dan mengemukakan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi itu pada muhkam Al Quran untuk perbandingan, Muhammad Rasulullah mengajarkan pada kalian, bahawa bilamana kalian temukan apa sahaja hadits yang datang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka Muhammad Rasulullah menyatakan pada kalian bahawa baginda tidak mengatakannya

Ini kerana baginda tidak berkata-kata mengikut kemauan hawa nafsunya dalam Sunnah Nabawiyah, sebab Sunnah Nabawiyah juga dari sisi Allah sebagaimana Al Quran itu dari sisi Allah

Muhammad Rasulullah –shollallaahu 'alayhii wa aalihii wasallam- bersabda:
Ingatlah, sesungguhnya aku telah dianugerahi Al-Qur’an dan yang serupa dengan Al-Qur’an itu bersamanya
Benar sabda Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-


Bahkan Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam- mengajarkan kalian bahawa Al Quran itu terjaga dan pelihara dari perubahan, sementara hadits-hadits sunnah tidak terjaga dan tidak terpelihara dari perubahan, pemalsuan dan penambahan pada hadits yang hak, yang mana kaum munafik memasukkan perkara batil yang tidak diucapkan oleh Nabi pada hadits yang benar

Makanya di antara hadits-hadits itu ada yang benar dan tiada penambahan sedikitpun padanya, kerana ianya diriwayatkan dari sekelompok dari penuntut ilmu yang jujur sepenuh hati dan jiwa, dan di antara hadits-hadits itu pula ada kebohongan yang direkayasa terhadap Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-, padahal baginda sedikitpun tidak mengatakannya


Wahai sekalian ulama kaum muslimin yang berselisih dalam agama Allah, agama Islam; Demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, seandainya kalian berpegang teguh pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang benar, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah Nabi wafat hinggalah Hari Kiamat

Pembenaran terhadap hadits yang hak dari Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, Nabi bersabda:
Sesungguhnya akan datang pada kalian hadits-hadits yang berbeza dariku, mana hadits yang sejalan dengan Kitabullah dan sunnahku, maka ianya benar dariku, dan mana hadits yang bertentangan dengan Kitabullah dan sunnahku, maka hadits itu bukan dariku
Benar sabda Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Nabi bersabda:
Aku telah tinggalkan pada kalian perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku wafat, yaitu Kitabullah dan sunnahku
Benar sabda Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-


Begitu juga Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya: yaitu Kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak berpisah
Benar sabda Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Nabi maksudkan dengan sabdanya:
dan keduanya tidak berpisah, yakni keduanya tidak bertentangan dalam hukum, kerana tidak sepatutnya bagi Nabi untuk mengatakan suatu hadits yang bertentangan dengan firman Allah dalam muhkam Kitab-Nya, maka berhati-hatilah kalian dari mengikuti perkara-perkara dalam Sunnah Nabawiyah yang bertentangan dengan muhkam Al Quran

Ketahuilah dengan pasti, bahawa semua perkara dari hadits-hadits sunnah yang datang pada kalian, yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka ketahuilah oleh kalian bahawa hadits itu datang pada kalian dari selain Allah, dan ianya tidak diucapkan oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Pembenaran terhadap pernyataan Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, baginda bersabda:
Perkara yang datang pada kalian dariku, maka ajukannya pada Kitabullah, mana yang sejalan dengannya, maka aku yang mengatakannya, dan mana yang bertentangan dengan Kitabullah, maka aku tidak mengatakannya, benar sabda Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- kerana syarat hadits-hadits yang hak dari Nabi adalah ianya tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran


Sabda Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-
Sesungguhnya hadits akan tersebar atas namaku, maka hadits yang datang pada kalian dariku yang sejalan dengan Al Quran, maka ianya benar dariku, manakala hadits yang datang pada kalian dariku yang bertentangan dengan Al Quran, maka hadits itu bukan dariku
Benar sabda Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-Wahai manusia, hadits yang datang pada kalian dariku, yang sejalan dengan Kitabullah, maka aku yang mengatakannya, manakala hadits yang datang pada kalian, yang bertentangan dengan Kitabullah, maka aku tidak mengatakannya

Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Hadits yang datang pada kalian dariku, maka ajukannya pada Kitabullah, hadits yang sejalan dengan Kitabullah, maka aku yang mengatakannya, dan hadits yang bertentangan dengan Kitabullah, maka aku tidak mengatakannya
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda, dari Zir bin Hubaisy, dari Ali bin Ali Thalib, sabda Nabi:
Sesungguhnya akan ada periwayat-periwayat yang menceritakan hadits dariku, maka hendaklah kalian mengajukan hadits mereka pada al Quran, mana yaang sejalan dengannya maka terimalah, dan mana yang tidak sejalan dengan Al Quran maka janganlah kalian terima
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Haditsku yang datang pada kalian, maka bacalah Kitabullah dan perhatikannya, hadits yang sejalan dengan Kitabullah, maka aku yang mengatakannya, hadits yang tidak sesuai dengan Kitabullah, maka aku tidak mengatakannya
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Hadits dariku ada tiga macam, mana hadits yang sampai pada kalian dariku, yang kalian mengetahuinya dengan Kitabullah, maka terimalah, dan mana hadits yang sampai pada kalian dariku, yang tidak kalian temukan dalam Al Quran suatu perkara yang menolak hadits itu, namun kalian tidak tahu kedudukannya dalam Al Quran, maka terimalah hadits itu, dan mana hadits yang sampai pada kalian dariku, yang membuat hati kalian rasa muak dan tidak suka, dan kalian temukan dalam Al Quran perkara yang bertentangan dengannya, maka tinggalkanlah


Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Akan datang pada kalian dariku hadits-hadits yang berbeza, mana hadits yang sejalan dengan Kitabullah dan sunnahku, maka ianya dariku, mana hadits yang bertentangan dengan Kitabullah, maka ianya bukan dariku
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Aku tidak menghalalkan selain perkara yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan aku tidak mengharamkan selain perkara yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Sesungguhnya aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, aku bersaksikan Allah dan cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, bahawasanya aku tidak menolak hadits-hadits Sunnah Nabawiyah, kecuali yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, kerana hadits Nabi yang hak adalah hadits yang sejalan dengan Al Quran, atau tidak bertentangan dengan Al Quran, seperti hadits siwak

Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam-:
Seandainya aku tidak khuatir memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan untuk bersiwak pada setiap kali ingin bersholat
Benar sabda Muhammad Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-

Ini hadits yang hak, dapat diterima akal fikiran dan logik, sedikitpun tidak bertentangan dengan Al Quran

Aku ulangi pernyataanku untuk semua ulama umat Islam, bahawasanya aku tidak mengingkari selain hadits yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, aku katakan kepada ulama umat, sesungguhnya mengemukakan hadits-hadits pada Al Quran untuk memeriksanya, bukanlah syaratnya hadits-hadits itu mesti sejalan dengan Al Quran; namun syaratnya hendaklah ianya tidak bertentangan dengan Al Quran, kerana hadits yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka hadits itu datang pada kalian dari sisi selain Allah


Adapun sekarang ini, maka kita akan mengemukakan hadits-hadits ini pada muhkam Al Quran, adakah kita akan dapati ianya sejalan dengan Kitabullah dan tidak bertentangan dengannya, ataupun ianya bertentangan dengan Kitabullah dan tidak sejalan dengannya
?
Kelak kalian akan temukan perintah Rasulullah untuk mengajukan hadits-hadits pada Al Quran, demikian juga perintah dari Allah dalam muhkam Al Quran

Allah Ta'ala berfirman:
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (80) Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat". Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung. (81) Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (82) Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (83)
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Kita dapat putuskan beberapa perkara dari ayat-ayat muhkamat ini seperti berikut:

1-
Sesungguhnya ayat-ayat ini Allah tujukan pada kaum muslimin di sekitar Nabi
Berdasarkan dalil dari firman Allah Ta'ala:
Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat"

2-
Kita dapat menyimpulkan bahawa hadits-hadits Sunnah Nabawiyah tidaklah benar semuanya, namun di antaranya ada yang benar, dan di antaranya ada yang direkayasa dari Nabi, berdasarkan dalil dari firman Allah Ta'ala:
Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung. (81)
Maha Benar Allah

3-
Kita juga dapat menyimpulkan bahawa hadits-hadits Sunnah Nabawiyah yang benar itu adalah dari sisi Allah, sebagaimana Al Quran dari sisi Allah, kerana Allah memerintahkan kalian untuk mengajukan hadits-hadits Nabi pada Al Quran untuk mengesahkannya, Allah mengajarkan kalian bahawa mana hadits yang datangnya dari sisi selain Allah, maka kelak kalian akan menemukan banyak pertentangan antara hadits itu dengan muhkam Al Quran, yakni dengan nisbah seratus persen

Ini berdasarkan dalil dari firman Allah Ta'ala:
Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat". Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung. (81) Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (82) Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (83)
Maha Benar Allah


Maka jelaslah bagi kalian hadits yang hak dari sabda Muhammad Rasulullah:
Ingatlah, sesungguhnya aku telah dianugerahi Al-Qur’an dan yang serupa dengan Al-Qur’an itu bersamanya
Benar sabda Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-


Demikian juga jelas buat kalian hadits yang hak dari Nabi -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam-:
Aku telah tinggalkan pada kalian perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku wafat, yaitu Kitabullah dan sunnahku
Benar sabda Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-


Barangkali ada seorang Syi'ah Itsnaa 'Asyr mahu mengatakan: "Bahkan hadits yang hak adalah,
aku telah tinggalkan pada kalian perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku wafat, yaitu Kitabullah dan keturunanku ahlul baytku."

Untuk itu Al Imam al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalasnya, aku katakan:
Masih ada banyak ilmu pengetahuan dari muhkam Al Quran pada kami, sesungguhnya hadits yang hak adalah:
Aku telah tinggalkan pada kalian perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku wafat, yaitu Kitabullah dan sunnahku
Benar sabda Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Siapakah orangnya yang mahu membantah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani mengenai Al Quran, kecuali aku pasti mengalahkannya dengan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran dengan Al Quran? Ketahuilah demi Allah, seandainya semua ulama Syi'ah, ulama Ahlus Sunnah, semua ulama mazhab-mazhab yang lain dalam golongan dan kelompok mereka yang berbeza-beza, begitu juga semua ulama Nasrani dan Yahudi, seandainya kesemua mereka berkumpul untuk membantah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani dalam suatu permasalahan, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya meskipun mereka saling bantu membantu untuk menyanggahnya


Aku ulangi tantangan dengan sesungguhnya, aku katakan: Inilah kudanya dan inilah arenanya, adakah yang mahu bertarung dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang membungkam lawan wahai sekalian ulama Syi'ah dan Ahlus Sunnah? Aku tidak termasuk kalangan kalian sedikitpun, tiada sedikitpun pertanggungjawaban bagiku terhadap perbuatan kalian

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (159)
Maha Benar Allah
[Al An'aam]


Aku tidak menyimpang seperti kalian wahai orang-orang yang saling bunuh membunuh. Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam- bersabda:
Hendaklah kalian tidak kembali pada kekafiran, saling bunuh membunuh antara satu sama lain
Benar sabda Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaam-


Aku tidak termasuk kalangan kalian sedikitpun, tiada sedikitpun pertanggungjawaban bagiku terhadap perbuatan kalian wahai orang-orang yang berpecah-belah menjadi beberapa kelompok dan golongan dalam agama Allah, kalian telah menyalahi perintah Allah dalam muhkam Kitab-Nya:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya
Maha Benar Allah
[Asy Syuuraa:13]


Kalian telah menyalahi perintah Allah Ta'ala:
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (105) pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu".(106) Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. (107) Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. (108)
Maha Benar Allah
[Aal 'Imran]


Namun kalian berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dunia dengan mengatasnamakan agama, Allah tentu akan membinasakan kalian sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian

Inilah kalian saling berkelahi hinggakan bunuh membunuh antara satu sama lain, sampaikan bilamana kalian telah sepakat untuk berhiwar, tidak ditemukan seorangpun dari kalian yang mengatakan, "Allah berfirman" ataupun "Rasul-Nya bersabda", yang ada, kalian hanya membicarakan tentang pembahagian kuasa sahaja, sungguhpun perang yang terjadi antara kalian adalah perang antar mazhab dan kelompok, lantas mengapa kalian berbuat kebohongan terhadap Allah dan terhadap rakyat kalian? Adakah kalian telah menjual agama kalian dengan dunia? Sungguh seburuk-buruk ulama adalah ulama kalian, dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin kalian
!
Maka sambutlah dan penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, terimalah khalifah-Nya agar kami berikan hukum keputusan yang adil di antara kalian dalam semua perkara yang kalian perselisihkan, kami bawakan pada kalian hukum keputusan yang hak terlebih dahulu dari muhkam Kitabullah, dan dari sunnah Rasulullah yang benar, yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran

Sekiranya kalian enggan dan menolak, maka Allah akan menzahirkanku ke atas semua kaum muslimin yang tersesat dan seluruh manusia yang bertindak zalim sewenang-wenangnya, Allah akan memenangkanku hanya dalam satu malam sahaja dengan Kaukabul 'Azab, yang kelak akan terbit pada kalian dari selatan bumi secara tiba-tiba, lantas leher-leher kalian sentiasa tunduk patuh pada khalifah Allah

Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..


Khalifah Allah dan hamba-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
______________________