sumber

-12-
Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
Dzulqa'dah 8 1432H
September 7 2011

(Mengikut takwim rasmi Ummul Qura)


Pernyataan Ringkas Mengenai Al Masih Ad Dajjal Yang Sangat Pendusta
Tambahan Keterangan Mengenai Waktu Keluarnya Syaitan Secara Terhina Lagi Terusir Dari Jannatul Fitnah
Syurga Yang Menjadi Fitnah Ujian


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat dan salam ke atas nendaku Muhammad Rasulullah beserta keluarganya yang suci bersih dari syirik dan ke atas seluruh Ansal Allah, para penolong Allah di setiap zaman dan tempat hingga Hari Pembalasan..


Allah Ta'ala berfirman:
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. (11) Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah". (12) Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina". (13) Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan". (14) Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh". (15) Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, (16) kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (17) Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya". (18) (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim". (19)
Maha Benar Allah
[Al A'raaf]


Pertanyaan yang muncul: Bukankah keluarnya Ad Dajjal itu adalah untuk menipu keturunan Adam yang mengikutinya, dengan dalil firman Allah Ta'ala: Allah berfirman:
"Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya". (18) Maha Benar Allah
?
Persoalannya adalah: Bagaimana Iblis keluar kepada mereka sementara Adam dan istrinya di Syurga itu dan keturunannya masih di punggungnya -belum ada-, jadi bagaimana dia keluar kepada mereka? Bukankah kalian dapati bahawa keluarnya Iblis kepada keturunan Adam adalah untuk menipu mereka, sebagai pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, Maha Benar Allah
?
Maka bertadabburlah, renungkan firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, akan tetapi keturunan Adam belum ada sebagaimana kalian kini ketika perintah itu Allah nyatakan, jadi bagaimana Iblis keluar untuk menipu mereka
?
Makanya kalian ketahui bahawa pembenaran terhadap perintah Allah untuk mengeluarkan Iblis itu akan datang takwilannya secara nyata di akhir zaman, Iblis akan dikeluarkan dalam keadaan terhina lagi terusir, yang mana Allah akan mengutus para malaikat-Nya untuk menghalau Iblis dari Syurga itu secara terhina lagi terusir tatkala berakhirnya waktu yang dijanjikan.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan, (36) Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, (37) sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan, (38) Maha Benar Allah [Al Hijr], jadi, bila pula waktu yang ditentukan itu? Jawabannya: Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan (36), waktu yang telah ditentukan itu adalah Hari Kebangkitan Pertama


Pertanyaan yang lain: Bila pula hari kebangkitan pertama itu? Jawabannya dalam muhkam Kitabullah:
Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami). (95) Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj
Maha Benar Allah
[Al Anbiya]


Pertanyaan yang lain: Bila pula tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan? Jawabannya dalam muhkam Kitabullah, di hari melintasnya Kaukabul 'Azab neraka Jahannam, di hari Allah menampakkannya kepada orang-orang ingkar yang mendustakan, di malam melintasnya di atas bumi manusia ini, lintasan yang paling dekat dengan bumi dalam sejarah dunia dan manusia.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" (94) Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, (95)berilah aku potongan-potongan besi". Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu". (96) Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya. (97) Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". (98) Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, dan ditiupkan kepada makhluk (tiupan kebangkitan), lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya, (99) dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, (100)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]


Mungkin ada seorang penanya mahu menyelaku dengan mengatakan: "Apa bukti ilmu pengetahuanmu bagi maksud dari firman Allah Ta'ala:
dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, (100) Maha Benar Allah; bahawa yang dimaksudkan adalah lintasan Jahannam di depan manusia dan mereka dapat melihatnya", untuk itu kami balasnya dengan kebenaran, kami katakan:

Sesungguhnya penampakan Jahannam pada situasi ini yang dimaksudkan lintasannya di depan mata mereka, sebagaimana tampaknya kuda-kuda Sulaiman -'alayhissalaam- yang diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang tenang sebagai pertunjukkan ketenteraan, Allah Ta'ala berfirman:
Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya), (30) (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, (31) maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan". (32)
Maha Benar Allah
[Shaad]

Kami menyimpulkan makna yang dimaksudkan bagi kalimah Jahannam ditampakkan:
dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, Maha Benar Allah, hari tembok penghalang yang dibina oleh Dzulqarnayn jadi hancur disebabkan melintasnya Jahannam, lintasan yang terdekat dengan dunia yang dihuni manusia dalam sejarah penciptaan bumi

Kerana itu ia menimbulkan dampak dan kesan yang amat besar terhadap bumi ini dalam sejarah lintasannya, yang menyebabkan terbaliknya putaran bumi hingga malam mendahului siang, timur menjadi barat dan barat menjadi timur, membuatkan matahari terbit dari arah terbenamnya.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". (98) Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, dan ditiupkan kepada makhluk (tiupan kebangkitan), lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya, (99) dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, (100)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]


Demikian juga pada hari itu akan terjadi kebangkitan pertama bagi orang-orang yang mengingkari dari kalangan mereka yang terdahulu dan yang terkemudian.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". (98) Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, dan ditiupkan kepada makhluk (tiupan kebangkitan), lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya, (99) dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, (100)
Maha Benar Allah

Dan keluarnya Dajjal -Iblis- untuk memfitnah sesiapa yang mengikutinya dari keturunan Adam juga akan terjadi pada hari yang telah ditentukan itu, kerana Iblis telah ditunda dalam syurga hingga hari kebangkitan pertama, sebab itu Allah Ta'ala berfirman:
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan, (36) Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, (37) sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan, (38)
Maha Benar Allah
[Al Hijr]


Pada hari itu Allah akan mengutus para malaikat-Nya untuk mengeluarkan syaitan dan para penolongnya dari syurga dalam keadaan hina lagi terusir, maka tahulah syaitan bahawa hari yang ditentukan untuk kebangkitan pertama telah tiba, tahulah ia bahawa tempoh penantiannya dalam syurga telah tamat, maka para malaikat Allah akan mengeluarkan Iblis dan para penolongnya secara hina lagi terusir, maka dia akan keluar ke permukaan bumi menemui kalian untuk memfitnah orang-orang yang hidup dan orang-orang mati yang dibangkitkan pada hari tersebut

Demikian itulah bayan keterangan yang benar bagi firman Allah Ta'ala:
Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya". (18) (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim". (19)
Maha Benar Allah
[Al A'raaf]


Pembenaran terhadap perintah keluarnya Iblis dari syurga tidak terjadi di hari dia mendurhakai Tuhannya dengan menolak untuk sujud menghormati Adam, kerana Allah telah memberinya tangguh hingga hari manusia dibangkitkan pada hari kebangkitan pertama, Iblis masih belum dikeluarkan dari syurga itu setelah dia diperintahkan untuk keluar, kerana dia diberi tangguh oleh Allah hingga hari kebangkitan pertama;

Bahkan Allah membiarkannya tinggal dalam syurga Allah di bumi itu sehinggalah hari kebangkitan pertama, dalil bukti yang menunjukkan Iblis tetap tinggal dalam syurga itu adalah firman Allah Ta'ala:
Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.(117)
Maha Benar Allah
[Thaahaa]


Bukankah telah jelas buat kalian bayan keterangan yang hak bagi tetapnya Iblis berada di Jannatul Fitnah -syurga ujian- itu sehingga hari orang-orang yang mengingkari dibangkitkan pada hari kebangkitan pertama
?
Iblis akan mengatakan dia miliki syurga dan neraka yang telah diperlihatkan kepada kalian, dia akan mengatakan: "Ini adalah hari keabadian, hari kebangkitan, aku miliki syurga dan neraka sebagaiimana yang telah aku janjikan kepada kalian, akulah 'Allah' Al Masih 'Isa Putra Maryam", padahal dia berdusta, dia bukanlah 'Isa Putera Maryam yang sebenar! Kerana itu Dajjal dinamakan Al-Kadzdzab -yang sangat pendusta-, sebab dia bukan 'Isa Putera Maryam lalu mendakwa dirinya tuhan, 'Isa Putera Maryam tidak akan mengatakan seperti ucapan Iblis itu, bahkan yang akan mengaku seperti itu adalah Al Masih Al Kadzdzab si Dajjal.


Maka bertakwalah kalian kepada Allah, merasa takutlah kalian terhadap-Nya wahai orang-orang yang memikirkan, ketahuilah oleh kalian demi Allah, tidaklah para nabi Allah dan para rasul-Nya miliki ilmu pengetahuan untuk menerangkan perkara Dajjal ini, kerana Allah telah mengkhususkan bayan keterangan yang terperinci mengenai fitnah Dajjal kepada hamba-Nya yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penentang Dajjal, Al Mahdi Al Muntadhar, yang memiliki ilmu pengetahuan Al-Quran, musuh sengit si Dajjal


Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

Khalifah Allah dan hamba-Nya; Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_____________
اقتباس المشاركة: 39429 من الموضوع: القول المُختصر في المسيح الكذاب الأشِر ..


- 12 -

الإمام ناصر محمد اليماني
08 - ذو القعدة - 1432 هـ
07 - 09 - 2011 مـ
08:17 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
ــــــــــــــــالقول المختصر في المسيح الكذاب الأشر

مزيدٌ من التفصيل عن موعد خروج الشيطان من جنَّة الفتنة التي بباطن أرضكم مَذْءُومًا مدحوراً ..


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدّي محمد رسول الله وآله الأطهار وجميع أنصار الله في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين..

قال الله تعالى:
{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْ‌نَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ‌تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ‌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ‌ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ‌ فِيهَا فَاخْرُ‌جْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِ‌ينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْ‌نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِ‌ينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَ‌اطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ‌هُمْ شَاكِرِ‌ينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُ‌جْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورً‌ا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَ‌بَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَ‌ةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾} صدق الله العظيم [الأعراف].

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أليس خروجه من الجنة هو لفتنة من تَبِعهُ من ذريّة آدم بدليل قول الله تعالى:
{قَالَ اخْرُ‌جْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورً‌ا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾} صدق الله العظيم؟ والسؤال هو: فكيف يخرج إليهم وآدم وذريّته في ظهره وزوجته في الجنة فكيف يخرج إليهم؟ ألم تجدوا خروجه إليهم لفتنتهم تصديقاً لقول الله تعالى: {قَالَ اخْرُ‌جْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورً‌ا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ} صدق الله العظيم؟ فتدبّروا قول الله تعالى: {لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ}، ولكنهم غير موجودين حيث أنتم حين صدور الأمر فكيف يخرج لفتنتهم؟ ومن ثم تعلمون أنّ تصديق هذا الأمر من الله بإخراجه يأتي تأويله على الواقع الحقيقي في آخر الزمان سيتمّ إخراجه مَذْءُومًا مدحوراً فيرسل الله عليه ملائكته ليخرجوه منها مَذْءُومًا مدحوراً حين انتهاء الوقت المعلوم. تصديقاً لقول الله تعالى: {قَالَ ربّ فَأَنظِرْ‌نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِ‌ينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾} صدق الله العظيم [الحجر]، فمتى هو الوقت المعلوم؟ والجواب: {قَالَ ربّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} والوقت المعلوم هو يوم البعث الأول.

وسؤال آخر: فمتى اليوم المعلوم؟ والجواب في محكم الكتاب:
{وَحَرَ‌امٌ عَلَىٰ قَرْ‌يَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْ‌جِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ} صدق الله العظيم [الأنبياء:95-96].

وسؤال آخر: متى يكون فتح يأجوج ومأجوج؟ والجواب في محكم الكتاب، يوم مرور كوكب العذاب نار جهنم يوم يعرضها الله للكافرين المكذبين ليلة مرورها على أرض البشر المرور الأقرب في تاريخ الأرض والبشر. تصديقاً لقول الله تعالى:
{قَالُوا يَا ذَا الْقَرْ‌نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْ‌جًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَ‌بِّي خَيْرٌ‌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَ‌دْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ‌ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارً‌ا قَالَ آتُونِي أُفْرِ‌غْ عَلَيْهِ قِطْرً‌ا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُ‌وهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَـٰذَا رَ‌حْمَةٌ مِّن رَّ‌بِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَ‌بِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَ‌بِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَ‌كْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ‌ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَ‌ضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِ‌ينَ عَرْ‌ضًا ﴿١٠٠﴾} صدق الله العظيم [الكهف].

ولربّما يودّ أن يقاطعني أحد السائلين فيقول: "فما هو سلطان علمك للمقصود من قول الله تعالى:
{وَعَرَ‌ضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِ‌ينَ عَرْ‌ضًا ﴿١٠٠﴾} صدق الله العظيم؛ أنه يقصد مرورها أمام أعينهم وهم ينظرون إليها"، ومن ثمّ نردّ عليه بالحقِّ ونقول: إنما عرض جهنم في هذا الموضع يقصد به مرورها أمام أعينهم كعرض خيول سليمان عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه الخيول الصافنات كعرضٍ عسكريٍّ، وقال الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِ‌ضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ‌ عَن ذِكْرِ‌ رَ‌بِّي حَتَّىٰ تَوَارَ‌تْ بِالْحِجَابِ﴿٣٢﴾} صدق الله العظيم [ص]. ونستنبط المعنى المقصود لكلمة عرض جهنم: {وَعَرَ‌ضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِ‌ينَ عَرْ‌ضًا ﴿١٠٠﴾} صدق الله العظيم، يوم تَهَدُّم سدّ ذي القرنين بسبب مرورها الأقرب في تاريخ خلق الأرض، لذلك تتأثر الأرض التأثر الأكبر في تاريخ مرور كوكب جهنم، ويسبب انعكاس دوران الأرض فيسبق الليل النهار فيصير الشرق غرباً والغرب شرقاً فتطلع الشمس من مغربها. تصديقاً لقول الله تعالى: {قَالَ هَـٰذَا رَ‌حْمَةٌ مِّن رَّ‌بِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَ‌بِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَ‌بِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَ‌كْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ‌ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَ‌ضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِ‌ينَ عَرْ‌ضًا ﴿١٠٠﴾} صدق الله العظيم [الكهف].

وكذلك يحدث في ذلك اليوم البعث الأول للكافرين الأولين والآخرين. تصديقاً لقول الله تعالى:
{قَالَ هَـٰذَا رَ‌حْمَةٌ مِّن رَّ‌بِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَ‌بِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَ‌بِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَ‌كْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ‌ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَ‌ضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِ‌ينَ عَرْ‌ضًا ﴿١٠٠﴾} صدق الله العظيم، وخروج المسيح الكذاب - إبليس - لفتنة من تبِعه من ذرية آدم يحدث في ذلك اليوم المعلوم كونه مُنظَر في الجنة إلى يوم البعث الأول، ولذلك قال الله تعالى: {قَالَ ربّ فَأَنظِرْ‌نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِ‌ينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾} صدق الله العظيم [الحجر].

وفي ذلك اليوم يرسل الله ملائكته ليُخرِجوا الشيطان وأولياءه مذءوماً مدحوراً، فعلم الشيطان أنّه جاء الوقت المعلوم للبعث الأول، وأنه انتهى زمن انتظاره في الجنة، فيُخرِجوه منها مذءوماً مدحوراً هو وجنده فيخرج إليكم إبليس لفتنة الأحياء والأموات المبعوثين في ذلك اليوم، وذلك هو البيان الحقّ لقول الله تعالى:
{قَالَ اخْرُ‌جْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورً‌ا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَ‌بَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَ‌ةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾} صدق الله العظيم [الأعراف].

وليس تصديق أمر إخراجه قد حَدَثَ يوم عصى الشيطان ربه فأبى السجود لآدم كون الله أنظره إلى يوم يبعثون في البعث الأول، ولم يتمّ إخراجه من بعد صدور الأمر كونه منظور فيها إلى يوم البعث؛ بل أبقاه الله في جنته في الأرض إلى يوم البعث الأول ودليل بقائه في الجنة قول الله تعالى:
{فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} صدق الله العظيم [طه:117].

فهل تبيَّن لكم البيان الحقّ لبقاء إبليس في جنة الفتنة إلى يوم يبعثون في البعث الأول؟ فيقول إنَّ لديه جنّة ونار قد تمّ عرضها عليكم، ويقول: "هذا يوم الخلود يوم البعث ولديّ جنة ونار كما وعدتكم، وأنا الله المسيح عيسى ابن مريم"، بل هو كذاب وما كان ابن مريم! ولذلك يسمّى المسيح الكذاب كونه ليس المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمّه وسلم تسليماً. ولذلك تبيَّنت لكم الحكمة من عودة رسول الله المسيح عيسى ابن مريم كون الشيطان يريد أن ينتحل شخصيّة المسيح عيسى ابن مريم فيدّعي الربوبيّة وما كان للمسيح أن يقول قوله بل هو المسيح الكذاب.

فاتقوا الله يا أولي الألباب، ألا والله لا يحيط أنبياء الله ورسله بتفصيل شأن المسيح الكذاب كون الله اختص بالبيان التفصيلي لفتنة المسيح الكذاب من جعله الله خصماً له، المهديّ المنتظَر صاحب علم الكتاب العدو اللدود للمسيح الكذاب.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
خليفة الله وعبده؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
_____________