- 2 -

الإمام ناصر محمد اليماني
ــــــــــــــــــــ


سُبحان الله العظيم؛ له في خلقه شؤون !


بسم الله الرحمن الرحيم
مهدی منتظر،خلیفه خداوند بر بشر و آخرین خلیفه او از اهل بیت پاک و مطهر؛ تمام علماء امت اسلامی را مورد خطاب قرار میدهد.همان ها که با فرقه گرایی در دین موجب ضعف ، ناتوانی و از بین رفتن شوکت مسلمانان شده‌اند.خداوند آنها را گرفترا ذلب کرد، چرا که با دستور او در کتاب استوارش مخالفت کردند که می فرماید:
{ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات}صدق الله العظیم.[آل‌عمران:105].
{و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكاربرايشان آمد پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند}

و با دستور خداوند در کتاب استوارش مخالفت کردند که می فرماید:
{أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}صدق الله العظیم [الشورى:13].
{دين را برپا داريد و در آن تفرقه‏ اندازى مكنيد}
ای علمای مسلمان ؛ ای کسانی که در دین‌تان دچار تفرقه و چند دستگی شده و هرکدام به آنچه که دارید دل خوش کرده اید؛من مهدی منتظر ،خلیفه خداوند بر بشر ؛ امامی هستم که از جانب خداوند برای یاری آنچه که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آل و سلم فرستاده شد برانگیخته شده است:امام ناصر محمد یمانی .خداوند در نام من از هدفم خبر میدهد. مذهب پدران من شافعی است ولی خداوند و فرشتگان او گواهی میدهند که من متعصبانه از هیچ یک از مذاهب پیروی نمی کنم. نه من و نه جدم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با شما کاری نیست. گواه آن فرموده خداوند تعالی است که می فرماید:
{إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} صدق الله العظیم [الأنعام:159].
{كسانى كه دينشان را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند، تو را كارى با آنان نيست}
سخنان شما در باب دین براساس آرای شخصی بوده وتفسیرتان از قرآن بر پایه پندار و گمان‌تان است .به همین جهت علمای‌تان دچار تفرقه شده و هر گروه به آنچه که دارد دل خوش کرده است که حاصل این جز ناتوان شدن و از بین رفتن شوکت‌تان نیست و اینگونه است که شما مسلمانان که به خوارترین مستضعفان بدل گشته اید وبرانگیخته شدن من از جانب خداوند ،رحمتی است بر شما و تمامی انسان ها ؛مگر کسی که از رحمت خدا روی برگرداند.
من مهدی منتظر راستین هستم و سزاوار است که در بیان قرآن جز حق به خداوند نسبت ندهم.من شما را به سوی کتاب جدیدی دعوت نمی کنم ، بلکه از شما می خواهم به کتاب خداوند و سنت راستین رسول او بازگردید باشد تا به جای پراکندگی،شما را حول محور توحید متحد کرده و در اختلافات میان‌تان داوری کنم؛و اهل کتاب را به آنچه بین ما و آنها یکسان است بخوانم : "جز خدای یکتا که شریکی ندارد را نپرستیم" و همگان را به ورود به اسلام دعوت کنم. به درستی که دین پذیرفته نزد خداوند اسلام است و کسی که بجز اسلام دینی را برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و این خسارت و ضرری آشکار خواهد بود. آنها که کافر شدند و عصیان کردند آرزو خواهند کرد کاش تسلیم خداوند تعالی شده و چیزی را شریک او نگرفته بودند. بدانید که شرک به خداوند ؛ ظلم بزرگی است . خداوند کسی را که به وی شرک آورده باشد نمی بخشد و اکثر شما ایمـــــانتان به شرک آلوده شده ( لایومن اکثر هم الا و هم مشرکین) وبندگان مکرم خداوند را با او شریک قرار داده و آنها را می خوانید؛ درحالی که آنها دعای شما را درک نکرده و از دعای شما غافلند.
ای علمای ادیان مختلف آسمانی و ای دانشمندان عرصه های گوناگون علمی ! برای شما به خداوند علی العظیم سوگند میخورم؛ به خداوند "الرحمن"که عرش را برپا داشت ؛ به او که هر چه در آسمان و زمین و بین آنها و در باطن زمین نهان است، از آن اوست و دانای رازهای پنهان است ؛ خدایی که جز او نیست و اسماء الحسنی شایسته اوست. من مهدی منتظر ،خلیفه خدا بر بشر و از اهل بیت پاک و مطهرم.بیان راستین قرآن را با "وحی تفهیمی" در می یابم نه از وسوسه های شیطانی وهمه شما را با بصیرتی کامل از نزد خداوند به سوی قرآن عظیم دعوت وشما را با آن به راه (صراط)مستقیم ؛ صراط خداوند عزیز و حمید هدایت می نمایم. من به کتاب خداوند قرآن عظیم و سنت محمد رسول الله پای‌بندم و کتاب خدا و سنت رسولش را از هم جدا نمیکنم وبا پیروی از آنچه که با کتاب خدا مخالفت دارد بین خدا و رسولش جدایی نمی اندازم .پناه بر خدا که از گمراهان و گمراه کنندگان باشم. آنچه که با کتاب خدا مشابه و موافق است از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم است وهر جایی دیدید که میان سنت و قرآن اختلاف زیادی هست بدانید از نزد خدا بوده واز جانب شیاطین انس و جن است که می خواهند شما را از کتاب خدا و سنت رسولش دور نگه دارند.من مهدی منتظر ،خلیفه خداوند بر بشر هستم و دوباره می گویم :ای علمای ادیان مختلف آسمانی و ای دانشمندان (بشر در) عرصه های گوناگون علمی ! از شما دعوت میکنم به میز گفتگو بپیوندید تا حقایق محض و واقعی آیات قرآن را با علم و منطق به شما نشان دهم ؛کتاب مبارکی که به آیینی استوارتر راه می نمایاند و بشارتی است برای مومنان.
علمای امت اسلام ! علم الکتاب (قرآن ) رابه من عطا فرموده است .علم کل کتاب را نه دانشی از (بخشی از) کتاب و گواه آن قول خداوند تعالی است که میفرماید:
{ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} صدق الله العظیم [الرعد:43].
{و كافران گويند تو پيامبر نيستى، بگو خداوند و كسى كه صاحب علم كتاب است بين من و شما گواه بس‏}
شاید علمای امت همگی بخواهند حرف مرا قطع کرده و بگویند "ناصر یمانی ! ای کسی که ادعا میکنی مهدی منتظر هستی و خداوند علم کتاب را به تو عنایت کرده است ؛ برای هر ادعایی دلیلی لازم است. اگر واقعا خداوند علم کتاب را به تو عطا کرده؛ ما هم همگی علمای مسلمانان هستیم که به قرآن عظیم ایمان داریم.اما هم چنان در قرآن رازهای بزرگ و پیچیده ای نهفته و ما با فشار کافران قرآن مواجهیم که میخواهند با دلایل روشن ،درستی این قرآن عظیم را زیر سوال ببرند .میگویند: اگر راست میگویید و این قرآن از جانب حکیمی داناست ؛ پس نشانه های شگفت انگیز خداوند مثل سد ذی القرنین را به ما نشان دهید ؛ همینطور یاجوج و ماجوج ؛ زمین های هفت گانه و اصحاب کهف و رقیم را ،و اینجاست که تمام علمای مسلمان از پاسخ به کافران و رویگردانان باز میمانند. اگر تو به راستی مهدی منتظر،خلیفه خدا بر بشر هستی و خداوند تو را از علم قرآن آگاه کرده است؛ برای سوالاتی که تمام علمای امت اسلامی از جواب دادن به آن قاصرند پاسخی فراهم کن ؛ چرا که برای نشان دادن حقیقت محض و ملموس لازم است پاسخ های منطقی و علمی به ملحدین داده شود و ما همگی از این امر عاجزیم.اگر با جواب های درست ما را روشن کردی و اسرار بزرگ قرآن را با بیانی از خود قرآن آشکار کردی ؛ انگاه تمام علمای مسلمان خواهند دانست که خداوند ترا از نظر علم بر آنها برتری داده و مهدی منتظر راستین تو هستی که شایسته نیست جز حق به خداوند نسبت دهی و خداوند ترا با این علم راستین و منطق تصدیق کرده است.
پس پاسخ علمای امت اسلامی را خواهم داد و برای دانشمندان بشر اسرار بزرگ قرآن عظیم را بیان خواهم کرد تا حقیقت محض بودن آن را دریابید و درست بودن آنها برای شما روشن شود.اما علمای مسلمان و عالمین یهود و نصاری اگر حقیقت محض بر شما روشن شد اما حاضر به پذیرفتن آن نشدید "لعنت خداوند و فرشتگان و تمام انسانها در تمام لحظات ماه وسال از زمان آغاز حیات جهان تا پایان آن بر شما باد " و اگر در بیان ناصر محمد اثری از حقیقت و واقعیت نیافتید" لعنت خداوند و فرشتگان و تمام انسانها در تمام لحظات ماه وسال از زمان آغاز حیات جهان تا پایان آن بر او باد".
پس پناه بر خدا از شیطان رانده شده
بسم الله:بدون سخن پردازی بی اساس و بیهوده ، گفتگوی جدی را آغاز و کلام آخری راکه فصل الخطاب است برای روشن شدن مردم بیان میکنیم.
حال به سؤالات فرضی پاسخ می‌دهیم
سؤال فرضی اول:"سد ذی القرنیین کجاست؟ یأجوج و مأجوج کجا هستند؟ و مسیح دجال کجاست ؟ "

مهدی منتظر خلیفه خدا بر بشر از اهل بیت پاک و مطهر ،امام ناصر محمد یمانی پاسخ می دهد. خداوند تعالی می فرماید:
{رب المشرقين ورب المغربين}*صدق الله العظيم[الرحمن:17]
{پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب}
ای اندیشمندان و ای مردم آیا شما جایی در روی زمین سراغ دارید که دو مشرق و دو مغرب داشته باشد؟ جواب همگی معلوم است :خیر ما به جز برآمدن آفتاب از یک طرف و فرو رفتن آن در جهت مقابل یعنی غرب چیزی نمی بینیم. میدانیم محلی که آفتاب از شرق بالا میآیدکمی جابجا میشود ولی سمت مشرق همیشه یک جاست جهت غربی آن هم همینطور.این تمام آن مطلبی است که برای عالمان معروف است در بیان :

{برب المشارق والمغارب}**صدق الله العظيم[المعارج:40]
{به پروردگار مشارق و مغارب}
ای علمای امت شما میدانید مشارق و مغارب در سطح کره خاکی قرار دارندو نشانه آن بیان خداوند تعالی است که می فرماید:
{واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون} صدق الله العظيم [الأعراف:137].
{و آن قوم را كه مستضعف بودند، وارث مشرق‏ها و مغرب‏هاى سرزمينى ساختيم كه به آن بركت بخشيده بوديم، و [بدين گونه‏] به خاطر صبرى كه كرده بودند وعده نيكوى پروردگارت در حق بنى اسرائيل تحقق يافت و آنچه فرعون و قومش ساخته و برآورده بودند، نابود كرديم‏}
بنابر این روشن شد مشرق ها و مغرب ها مناطقی در سطح زمین بوده ودر جهت شرق و مقابل آن غرب قراردارند. آیا آنها همان دو مشرق و دو مغرب هستند؟

ای مردم بدانید دو مشرق و دو مغرب نقاطی در سطح کره زمین هستند که در دو جهت مقابل قرار گرفته اند
.
ای علمای امت بر طبق آنچه که در قرآن یافته ام ؛ دو نقطه مشرق(مشرقین) زمین همان دو نقطه مغرب(مغربین)هستند اما در سمت مخالف.یعنی اینکه زمینی وجود دارد که دارای دو مشرق از دو جهت متقابل است به این معنی که در این زمین خورشید از یک طرف طلوع میکند،تا اینکه در لحظۀ غروب ،خورشید از جهت مقابل بر آن طلوع میکند .شما از وجود چنین زمینی آگاهی ندارید و من این را از کتاب های شما نمی گویم بلکه از کتاب خداوند قرآن عظیم در یافته ام.هم چنین از قرآن دریافته ام که طولانی ترین فاصله روی کره زمین ،مسافت بین همین دو محل طلوع (مشرقین)است که برابر فاصله دو مغرب نیز خواهد بود.هم چنان که با دلیل و بصورت واقعیت محض مطلب برایتان روشن خواهد شد..ممکن است کسی صحبت های مرا قطع کرده و سؤال کند از کجای قرآن فهمیدی طولانی ترین فاصله در روی کره زمین ما مسافت بین دو مشرق است؟ جواب این است :خداوند تعالی در قرآن میفرماید زمانی که در این جهان انسانی از یاد خدا روی برگرداند او(خداوند) یکی از شیاطین جن را با انسان همراه میکند (قرین)؛ بطوریکه این دو روح در یک کالبد قرار می گیرند.شیطان قرین ، انسان را از مسیر حق دور میکند تا زمانی می رسد که انسان متوجه می شود چقدر از راه مستقیم خداوند دور شده است. آن موقع است که از او متنفر شده اما نمیتواند از او جدا شود و ناچار است در یک کالبد با او شریک باشد و در عذاب نیز این دو باهم شریکند.از موضوع دور نشویم.ولی نگاه کنید انسان از شدت نفرتش از قرین شیطانی خود ؛آن دشمن قسم خورده ای که با او در یک بدن زندگی می کند ؛ چه آرزویی میکند؟ خداوندتعالی می فرماید:

{ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون (37)حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين (38)} صدق الله العظيم[الزخرف]
{هر كس از ياد خداى رحمان دل بگرداند، براى او شيطانى بگماريم كه هم نشين اوست‏و آنها (شياطين) اين گروه را از راه خدا باز مي‏دارند، در حالي كه گمان مي‏كنند هدايت يافتگان حقيقي آنها هستند.تا آنكه به نزد ما آيد [و به آن شيطان‏] گويد كاش بين من و تو فاصله دو مشرق بود، و چه بد همنشينى است‏}
از خلال این آیات با یقین پی می بریم طولانی ترین فاصله در روی کره زمین ،مسافت بین دو مشرق است.
ای مردم بدانید در دل زمین نقبی (تونل) است که دو انتهای آن باز است .خداوند تعالی می فرماید:
{وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم علي الهدي فلا تكونن من الجاهلين} صدق الله العظيم[الأنعام:35]
{و اگر رويگردانى آنان بر تو گران مى‏آيد، در صورتى كه می‏توانى نقبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى و براى آنان معجزه‏ اى بياورى [چنين كن‏] و اگر خداوند می‏خواست آنان را بر طريق هدايت فرا میآورد، پس از نادانان مباش‏}
ای مردم برای شما روشن است که در زیر زمین ما دنیایی وجود دارد و خداوند تعالی می فرماید:

{له مافي السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى} صدق الله العظيم[طه:6]
{از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين و ميان اين دو و در اعماق زمين وجود دارد}
این همان زمین گسترده (مفروش) است که مسطح نیست بلکه گسترش آن به گونه ای است که اگر یکی از شما در دروازه جنوبی آن نقب قرار گیرد میتواند در انتهای دیگر زمین دروازه شمالی را ببیند چرا که این زمین در دل کره خاکی(در باطن زمین) از سمت شمالی تا منتهی الیه جنوبی گسترش یافته و خداوند این مهد را چه خوب آراسته است و می فرماید:

{وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} صدق الله العظيم[الذاریات:48]
{و زمين را گسترانديم چه نيكو گستراننده‏ ايم‏}
معنی "نعم الماهدون" تعبیری است در نهایت دقت که برای زمین مفروش در دل زمین ما بکار گرفته شده است و هیچگونه پستی و بلندی ندارد به صورتی که اگر آفتاب در دروازه جنوبی قرار بگیرد و یکی از شما در دروازه شمالی باشید میتوانید خورشید رادرشرق زمین مفروش در ناحیه جنوب ببینید(در حالی که خودتان جلوی دروازه شمالی هستید).در همین دروازه شمالی است که میتوان یأجوج و مأجوج و مسیح دجال را یافت.خدا شاهد و گواه این گفتار است که این همان بهشت زمینی خداوند می باشد. این بهشت زمینی آن بهشت سرای آخرت که مأمن مؤمنین قرارداده شده نیست. همین جاست که مسیح دجال ادعا خواهد کرد که خداست و صاحب بهشت و دوزخ است .در حالی که هیچ یک از اینها به او تعلق ندارد ."آنچه که در آسمان و زمین و بین آنها ودر باطن زمین است از آن خداست"

هان ای مسلمانان آگاه باشید که شیطان شما را با این بهشت دچار فتنه نکند . خداوند قول این بهشت را در همین دنیا به شما داده است که شما در صورت مؤمن بودن وارث"آنچه که بر روی زمین و دل آن هست "خواهید بود.
اما در مورد سد ذی القرنیین ؛ این سد در محل (تنگه)باریکی در وسط زمین مفروش قرار داردو آنرا به دو نیمه تقسیم میکند. سد از طرف بالا حفره(بازه) بزرگی دارد و مسدود نیست اما آنقدرصاف و بلند است که نمیتوان از آن بالا رفت و به دنیای پایین سد راه یافت.بااینکه یأجوج و مأجوج از دروازه شمالی میتوانند خارج شوند اما مسیح دجال تا سد ذی القرنیین منهدم نشود به آنها اجازه خروج نخواهد داد. چرا که زمان انهدام سد مقارن با بعثت اول است.در این بعثت کافران هلاک شده سر از خاک بیرون میآورند.و خداوند تعالی میفرماید:
{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ(96)} صدق الله العظيم[الأنبیاء:]
{حرام است بر شهرها و آباديهائي كه نابودشان كرديم آنها هرگز باز نخواهند گشت!(95)تا وقتى كه ياجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود و آنها از هر پشتی زادو ولد می کنند(96)***}
و درداستان ذی القرنین خداوند تعالی می فرماید:
{قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا(98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99)} صدق الله العظيم[الکهف]
{اين رحمتی بود از جانب پروردگار من ، و چون وعده پروردگار من ، دررسد ، آن را زير و زبر کند و وعده پروردگار من راست است (98) در آن روز آنها را به حال خودرها كنيم تا در يكديگر موج زنند و در صور(کالبد)****دميده گردد پس همه آنها را گرد آوريم (99)}
ای مردم به خداوند بلند مرتبه سوگند می خورم که جز حقیقت را بیان نکردم.در روز بعث یا همان برانگیختگی اول ؛مسیح دجال از زمین مفروشه که در دل زمینتان است خارج خواهد شد و از آن بعث که خداوند برای مردگان غیر مسلمان مقرر داشته است (سوء) استفاده کرده و میگوید : این روز جاودانگی است و او مالک بهشت و دوزخ است.ادعا خواهد کرد که عیسی مسیح پسر مریم بوده و خداوند و رب العالمین است..اما من شهادت میدهم او عیسی مسیح فرزند مریم نبوده دروغ می گوید و به همین علت نام مسیح دجال (کذاب) بر او نهاده شده است.فرزند مریم اینگونه سخن نخواهد گفت . او صادقانه و عاقلانه با مردم صحبت خواهد کرد و از مردان صالحی است که از مهدی منتظر پیروی میکنند چرا که ناصرمحمد رسول الله وخاتم الانبیاء است .خداوند می فرماید:
{ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين} صدق الله العظيم[آل عمران:46]
{او در گهواره و در میانسالی با مردم سخن مى‏‌گويد و از شايستگان است}
وسخن گفتن در گهواره معجزه ای بود که اتفاق افتاد . اما رازو معجزه سخن گفتن در میانسالی این است که خداوند او را زنده مبعوث خواهد کردتا با شما صحبت کند.او از صالحین دوران امامش مهدی منتظر است.مردم را به پیروی از مهدی منتظر فرا میخواند نه به خودش.
به تصویر دروازه های زمین که به صورت نقبی در بطن زمین است بنگرید تا به درستی سخنانی که از روی واقعیت محض و با علم و منطق برای عالمان بیان شد پی ببرید.
در آینده برای آنان که اهل اندیشیدن هستند از اسرار دیگر قرآن خواهم گفت و در مورد مقر یأجوج و مأجوج، زمین مفروش و سد ذی القرنیین به همین اندازه اکتفا میکنم
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
المهدي المنتظر خليفة الله على البشر الإمام ناصر محمد اليمانيبرادران مسلمان؛ تصویر بالا عکسی است که توسط ماهواره های آژانس فضایی آمریکا ناسا گرفته شده است و تا به حال نمی دانستند این عکس بزودی یکی از آیات تصدیق خواهد شد .و با توجه به اینکه از وجود زمین مفروش (پوشانده شده از سبزه ) خبر نداشتند ؛ برخی از آنها وحشت زده شده و تصور می کنند داخل کره زمین خورشید دیگری پنهان است.البته اشتباه میکنند چراکه این شعاع نور که ازدل زمین بیرون میآید مربوط به خورشید فعلیست که در برابر دروازه مقابل این نقب قرار گرفته و من قبلا در مورد آن برایتان توضیح داده ام. گواهی این امر در قرآن که با نهایت دقت هم توضیح داده شده است طبق فرمایش خداوند این آیات است:
{وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون}صدق الله العظيم [غافر:81]
{ آيات خويش را به شما می نماياند پس کدام يک از آيات خدا را انکارمی کنيد }
نشانه های دیگری هم هست از جمله زمین های هفت گانه که در قرآن مکان آنها مشخص شده؛ و اینکه این زمین ها درکجای جهان قرار دارند.این را هم به صورت واقعی و حقیقی در قرآن خواهید یافت.خداوند در قرآن به من فرمان داده است تا با حقایق موجود در قرآن و از روی علم و منطق با شما سخن بگویم گواه آن فرموده خداوند تعالی است که میفرماید:
{ولنبينهُ لقوم يعلمون} صدق الله العظيم [الأنعام:105]
{ما اين آيات را برای اهل دانش بيان می کنيم}
و هم چنین می فرماید:
{وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} صدق الله العظيم [البقرة:73]
{و نشانه های قدرت خويش را اينچنين به شما می نماياند، باشد که به عقل دريابيد}
و هم چنین میفرماید:
{ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون}صدق الله العظيم [غافر:81]
{و نشانه‏ هاى خويش را به شما مى‏نماياند پس كدام يك از آيات خدا را انكار مي ‏كنيد}
ای کافران به قرآن ،کدام آیه خداوند را میتوانید انکار کنید و من هریک را با علم و منطق برایتان بیان می کنم. از سد ذی القرنین و یأجوج مأجوج و زمین های هفت گانه و اصحاب کهف و رقیم گرفته تا تمام آیاتی که در مورد آفرینش آسمان و زمین و خلقت خودتان است.صحت و واقعی بودن این آیات را برایتان روشن میکنم وچنانچه بعدازاینکه واقعیت ها با علم ومنطق برایتان بیان شد باز هم شک و تردید داشته باشید،به جنگ با خداوند برخاسته اید
{فبأي حديث بعده تؤمنون}صدق الله العظيم
{پس بعد آن به کدامین سخن ایمان می آورند}
ای مسلمانانی که هنوز درامر خدا در تردید هستید !خدا با شما بجنگد . چگونه به بیراهه رفته و نسبت ناحق و ناروا به خداوند و رسولش را می پذیرید و به بهانه اینکه تفسیر آن را جز خداوند نمیداند قرآن را پشت گوش می اندازید؟ مقصود (خداوند) فقط آیات متشابه است ؛اینک این مهدی منتظر است که در حضورتان بوده و شما را به بحث و" گفتگو قبل از ظهور"فرامی خواند.چگونه قبل از باورکردن من و تصدیق امرم در کنار رکن یمانی برای گرفتن پیمان وفاداری و بیعت ظاهر شوم؟ با استفاده از عقل می بینید این منطق (ظهور بعد از تصدیق)عقلانیست و جز متفکران صاحب عقل و خرد کسی متذکر آن نمی شود.شرط عقل نیست که از آنچه که ناآگاهید پیروی کنید . مگر خداوند شما را از پیروی آنچه که به آن یقین ندارید نهی نفرموده است؟ گوشها و چشمهای تان حجت خداوند بر شما هستند اما تنها عده اندکی ازعقل استفاده کرده و بقيه دنباله رو دیگرانند. ای علماء شما نمی دانید که چگونه مهدی منتظر میتواند قبل گفتگو و تصدیق امرش در کنار رکن یمانی حاضر شود تا بیعت بگیرد؟ هرگز چنین نیست(کلا ثم کلا) بلکه بعد از گفتگو وتصدیق امرش در کنار بیت العقیق ظاهر خواهد شد.آیا شما استفاده از شبکه جهانی اینترنت برای انتشار خبرها را بر مهدی منتظر حرام کرده اید و آن را برای تبلیغات ضد خداوند و رسولش و برای اشاعه زشتی و فحشاء و ارضای شیطان و غضب رحمن گذاشته اید و برای بشارت و گفتگو با مهدی منتظر نامناسب می دانید؟ به خداوند سوگند که این روش خودسرانه انتخاب نشده است.مسلمانان از خداوند بترسید باشد که رستگار شوید.اما در مورد محل قرارگرفتن زمین های هفت گانه ، تمامی این زمین ها پایین تر از زمین خاکی پشت سرهم در فضا قرار گرفته اند و پایین ترین آنها سیاره سجیل ؛ ویرانگری که به اسم
نیبیرو یا سیاره دهم معروف است می باشد.خداوند زمینی را که بر روي آن ساکنیم در شمار این زمین های هفت گانه قرار نداده است.از قرآن اینگونه دریافته ام که این زمین مادر جهان است و جایی است که هفت آسمان و ستارگان و زمین های هفتگانه از آن جدا شده اند. من از راستگویانم و گواه آن فرموده خداوند تعالی است که میفرماید :
{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُون} صدق الله العظيم [الأنبياء:30]،
{آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده‏اى را از آب پديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمي ‏آورند}
ای گروه کافران ! شما حقیقت تصدیق کننده قرآن را با علم و منطق و به صورت واقعی و حقیقی دریافتید .حال خداوند شما را موردخطاب قرار میدهد که امروز با علمتان برای شما دلیل آورده شد{أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}صدق الله العظيم
در مورد آسمان ها می دانید .اما در مورد زمین های هفتگانه .این زمین ها در فضای پایین تر از کره خاکی قرار دارند و زمین شما مرکز جهان بزرگ است.خداوند تعالی میفرماید:

{ولو أنَّمَا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} صدق الله العظيم [لقمان:27]،
{اگر آنچه روي زمين از درختان است قلم شوند، و دريا را ؛هفت دريا ی دیگر ادامه دهند كلمات خدا پايان نمي‏ گيرد}
در ظاهر در این آیه از کلمات قدرت خداوند "کن فیکون" سخن گفته میشود و اینکه قدرت خداوند را حد و اندازه ای نیست.چنانکه اگر تمام درختان روی زمین تبدیل به قلم شوند تا کلمه قدرت الهی را تقریر کنند ، برای نوشته شدن کلمات قدرت الهی "کن فیکون" آب تمام دریاهای روی زمین کفاف نمی دهد ولو اینکه با آب دریاهای هفتگانه از زمین های هفتگانه ادامه داده شود.از این آیات دانستم که بعد از زمین مادری هفت زمین دیگر وجود دارند وتعداد آنها هم در قرآن آشکارا با عدد ذکرشده است. این آیه در مورد دریای مشخصی روی کره زمین صحبت نمیکند بلکه به تمامی آن چه که روی زمین است اشاره میکند:
{ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ }ولو تمام درختان زمین قلم شوند،و تمام دریاها ....کدام دریا ؟ چون سه چهارم زمین دریا و یک چهارم آن خشکی است...و سپس گفته میشود :{ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ }اگر بعد این دریا هفت دریای دیگر هم ادامه داده شود...اول به زمینی که درخت و دریا دارد اشاره می شود سپس به اندازه زمین های هفتگانه (که بعد از این زمین قرار دارند ) به آن دریا اضافه میکند... سپس با وجود این ؛کلمات خداوند سبحان ؛ والا و برتر تمام نمی شود.
بوش (پسر) و تمامی انسانها ! شمارا مورد خطاب قرار میدهم از این آیه مشخص است که مدار زمین های هفتگانه پایین تر از زمین شما قرار دارد. سپس با آیه واضح و مفصل تر( برای اثبات آیه قبل) ادامه میدهیم
خداوند تعالی می‌فرماید:

{الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كُل شىءقدير وان الله قد أحاط بكُل شىء علما} صدق الله العظيم [الطلاق:12].
{خداوند كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانند آن را، فرمان او در ميان آنها پيوسته نازل مي‏شود، تا بدانيد كه خداوند بر هر چيز توانا است و علم او به همه چيز احاطه دارد}
بیان حق خداوند در مورد :
{الله الذي خلق سبع سموات}هفت آسمانی است که شما را از هر جهت احاطه کرده است و اما فرموده خداوند در باره {ومن الأرض مثلهن} "مثلهن" به تعداد زمینهای هفتگانه اشاره میکند (که بعد از زمین شما در فضا قرار دارند) نه اندازه آنها .و {يتنزل الأمر بينهن}...وآن امر خداوند به شما یعنی قرآن عظیم است :"بینهن" نشان میدهد زمین شما از زمین های هفتگانه به شمار نمی آید(جداست) وبرای مشخص کردن تعداد و موقعیت زمین های هفتگانه به ان اشاره شده است که بعد از جدا شدن از کره خاکی که مادر جهان محسوب میشود در فضایی پایین تر از زمین شما مستقر شده اند.اما {لتعلموا أن الله على كُل شىءقدير}خطاب به ملحدین است که بدانند خداوند خالق حقیقی این جهان است.اما فرموده خداوند {وان الله قد أحاط بكُل شىء علما} معجزه ای برای اثبات حق بودن قرآن و آگاهی خداوند از تمام جهان است چرا که تا سال 2005 کسی از پایین ترین زمین (زمین هفتم ) آگاه نبود. همین ثابت میکند قرآن به حق از جانب خداوند حکیم و علیم و بصورت علمی و منطقی نازل شده است. به مجموعه منظومه شمسی که هفت زمین بعد از کره خاکی را نشان میدهد توجه کنید.

برادرتان مهدی منتظر ناصر محمد یمانیـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
پی نوشت:
*صیغه مثنی که اشاره دارد به قسمت باطن زمین
** صیغه جمع که اشاره دارد به سطح بیرونی زمین .هر نقطه ای از سطح زمین مشرق و مغرب خودش را دارد لذا به اندازه نقاط سطح زمین مشارق و مغارب داریم
***طبق تفسیر امام در شریعت شیطان جنس مؤنث مشاع است یعنی تنها با یک مذکر ازدواج نمیکند
****صور به معنای کالبد ؛خلقت یا صورت است

اقتباس المشاركة: 4398 من الموضوع: الكوكب العاشر آية اليماني المنتظَر يا بوش الأصغر ويا جميع البشر ..
- 2 -

الإمام ناصر محمد اليماني
ــــــــــــــــــــ


سُبحان الله العظيم؛ له في خلقه شؤون !

بسم الله الرحمن الرحيم، من المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر وخاتم خلفاء الله أجمعين من أهل البيت المُطهَّر، إلى جميع علماء الأمّة الإسلاميّة الذين فرَّقوا دينهم شيعاً ففشلوا وذهبت ريحهم فأذلَّهم الله بسبب مخالفة أمر ربّهم في محكم كتابه في قول الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البيّنات} صدق الله العظيم [آل‌عمران:105].

ومخالفين أمر ربّهم في محكم كتابه في قول الله تعالى:
{أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} صدق الله العظيم [الشورى:13].

ويا معشر عُلماء المُسلمين الذين فرَّقوا دينهم شيعاً وكُلّ حزبٍ بما لديهم فرحون؛ إني أنا المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر الإمام الناصر لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ناصر محمد اليماني، وقد جعل الله في اسمي خبري وعنوان أمري، ومذهب آبائي شافعي، وأُشهدُ الله وملائكته بأني لا أنتمي لأيٍ من مذاهبكم متعصب معه ولست منكم في شيء لا أنا ولا جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} صدق الله العظيم [الأنعام:159].

وبسبب قولكم في الدين برأيكم وتفسيركم للقرآن بحسب ظنكم تفرَّق عُلماؤكم إلى شيعٍ وأحزابٍ وكُلّ حزبٍ بما لديهم فرحون مخالفين أمر ربّهم ففشلتم وذهبت ريحكم كما هو حالكم الآن يا معشر المُسلمين فأصبحتم أذّلةً مُستضعفين فابتعثني الله رحمةً لكم وللناس أجمعين إلا من أبى أن يدخل في رحمة الله، وإني المهديّ المنتظَر الحقّ حقيق لا أقول على الله بالبيان للقرآن غير الحقّ ولا أدعوكم إلى كتابٍ جديدٍ؛ بل الرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله الحقّ فأجمع شملكم لتوحيد صفّكم وأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وأدعو أهل الكتاب إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينهم أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له وأدعو الناس أجمعين إلى الدخول في الإسلام كافة وإن الدين عند الله الإسلام ومن ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وذلك هو الخسران المُبين وسوف يودّ الذين كفروا وعصوا لو كانوا مُسلمين لربّهم لا يشركون به شيئاً، واعلموا إنّ الشرك بالله لظُلمٌ عظيمٌ ولا يغفر الله أن يشرك به ولا يؤمن أكثركم إلا وهم مشركون بربهم عِبادَه المكرمين فيدعونهم من دونه وهم لا يشعرون بدعائهم؛ بل هم عن دعائهم لغافلون.

ويا معشر علماء الأمّة على مختلف الديانات السماويّة ويا معشر عُلماء البشريّة على مُختلف مجالاتهم العلميّة، أُقسم لكم بالله العلي العظيم الرحمن على العرش استوى الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السرّ وما يخفى، الله لا إله إلا هو لهُ الأسماء الحُسنى أني أنا المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر من أهل البيت المُطهر أتلقى البيان الحقّ للقرآن بوحي التفهيم وليس وسوسة شيطانٍ رجيمٍ أدعو على بصيرةٍ من ربّي القُرآن العظيم فأهديكم به إلى الصراط المُستقيم صراط الله العزيز الحميد مُستمسكاً بكتاب الله القُرآن العظيم وسُنة محمدٍ رسول الله فلا أفرّق بين كتاب الله وسنّة رسوله فأتبع ما خالف كتاب الله فأكون من الذين يفرقون بين الله ورسوله فأعوذ بالله أن أكون من الضالين المُضلين وما تشابه مع كتاب الله في سنّة رسوله فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، وما وجدتم من السّنة بينه وبين القُرآن اختلافاً كثيراً فاعلموا أن ذلك من عند غير الله من شياطين الإنس والجنّ ليصدّوكم عن كتاب الله وسنّة رسوله.

وأنا المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر أكرر فأقول: يا معشر علماء الأمّة على مختلف الديانات السماويّة، ويا معشر عُلماء البشريّة على مُختلف مجالاتهم العلميّة، إني أدعوكم إلى طاولة الحوار لكي أريكم حقائق آيات القُرآن على الواقع الحقيقي بالعلم والمنطق حتى يتبين لكم أنه الحقّ من ربكم؛ كتاباً مُباركاً يهدي للتي هي أقوم وبُشرى للمؤمنين.
ويا معشر علماء الأمّة الإسلاميّة لقد أتاني الله علم الكتاب القُرآن العظيم وليس علماً منه فحسب. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} صدق الله العظيم [الرعد:43].

ولربّما يودّ جميع علماء الأمّة أن يُقاطعوني فيقولون: "يا ناصر اليماني يا من تزعم أنّك أنت المهديّ المنتظَر وأنّ الله قد آتاك علم الكتاب فلكلّ دعوى بُرهان، فإن كنت حقاً قد آتاك الله علم الكتاب القُرآن العظيم فنحن جميع عُلماء المُسلمين نؤمن بالقرآن العظيم ولا تزال لدينا أسرارٌ كُبرى في القرآن العظيم غامضة علينا؛ بل نواجه إحراجاً من الكافرين بالقرآن العظيم فيحاجونا بالحجّة البيّنة لصحة هذا القرآن العظيم، فيقولون لنا دلونا على سد ذي القرنين إن كنتم صادقين بأنّ هذا القرآن حقاً من لدن حكيم عليم، ودلونا على يأجوج ومأجوج، ودلونا على الأراضين السبع، ودلونا على أصحاب الكهف والرقيم الذي يقول القُرآن أنّهم من آيات الله عجبا. ومن ثم يقف جميع عُلماء المسلمين عاجزين عن الردّ على الملحدين والممترين، فإن كنت حقاً المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر؛ وبما أنّك تقول بأنّ الله آتاك علم الكتاب الشامل للقرآن العظيم فأجب على هذه الأسئلة التي لم يستطع جميع علماء الأمّة الإسلاميّة الإجابة عليها، وذلك لأنها تتطلب إجابة بالعلم والمنطق يجده الملحدون حقاً على الواقع الحقيقي الملموس فوقفنا جميعاً عاجزون! فلئن أجبتنا بالحقّ فبيّنت لنا بالبيان للقرآن ومن ثمّ نجد بيانك لهذه الأسرار القرآنية الكبرى حقاً بالعلم والمنطق على الواقع الحقيقي فسوف يعلم جميع عُلماء المُسلمين أنّ الله قد زادك علينا بسطةً في العلم وأنك المهديّ المنتظَر الحقّ الحقيق لا تقول على الله إلا الحقّ فصدقك الله بالعلم والمنطق الحقّ نجده على الواقع الحقيقي".

ومن ثم أردّ عليكم يا معشر علماء الأمّة الإسلاميّة وأفتي جميع علماء البشريّة في تلك الأسرار الكُبرى للقرآن العظيم فتجدونه حقاً على الواقع الحقيقي حتى يتبيّن لكم أنّه الحقّ ولكن لي شرط إذا تبيّن لكم أنه الحقّ على الواقع الحقيقي ومن ثمّ لا يعترف بشأني علماء المُسلمين ولا عُلماء النصارى واليهود فإن عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في كُلّ لحظةٍ وحينٍ بعدد ثواني الدهر والشهر من أول العُمر للحياة الدُنيا إلى اليوم الآخر إلى يوم الدين إلى يوم يقوم الناس لربّ العالمين، وإن لم تجدوا ما يقوله ناصر محمد اليماني هو الحقّ على الواقع الحقيقي فإنّ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في كُلّ لحظةٍ وحينٍ بعدد ثواني الدهر والشهر من أول العُمر للحياة الدُنيا إلى اليوم الآخر إلى يوم الدين إلى يوم يقوم الناس لربّ العالمين.
________

وأعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم.

بسم الله نبدأ الحوار الجدّ والقول الفصل وما هو بالهزل ولنبيّنهُ لقومٍ يعلمون..

فأجيبكم على السؤال الافتراضي الأول:
السؤال الأول علماء الأمّة: أين سدّ ذي القرنين؟ وأين يأجوج ومأجوج؟ وأين المسيح الدجال؟
والمجيب المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر من أهل البيت المطهر الإمام ناصر محمد اليماني: قال الله تعالى:
{رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} صدق الله العظيم [الرحمن:17].

ويا معشر عٌلماء البشريّة والناس أجمعين فهل ترون مشرقين ومغربين على سطح أرضكم؟ ومعروفٌ جوابكم سوف تقولون: "لم نرَ غير شروق للشمس إلى جهة وغروب للشمس في الجهة المُقابلة غرباً، ونعلم أنّ الشمس تظهر من الشرق فتغير شروقها في جهة الشروق شيئاً فشيئاً ولكنها جهةً شرقيّةً واحدةً ومغاربها جهةً غربيّةً واحدةً، ونقول بلى معروف ذلك لدى علماء المسلمين في قوله تعالى:
{بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} صدق الله العظيم [المعارج:40]".

ونقول أولاً يا معشر علماء الأمّة إنكم تعلمون بأنّ المشارق والمغارب هي مناطق على سطح أرضكم، والدليل قول الله تعالى:
{وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} صدق الله العظيم [الأعراف:137].

فقد تبيّن لنا بأنّ المشارق والمغارب هي مناطقٌ في الأرض في الجهة الشرقيّة وما يقابلها من الجهة الغربية، إذاً ما هما المشرقان والمغربان؟ إذاً يا قوم:
إنّ المشرقين والمغربين نُقطتان على سطح الأرض في جهتين مُتقابلتين.

ويا معشر علماء الأمّة، إنّي أجد في القرآن العظيم بأنّ نقطتي المشرقين على سطح الأرض هما أنفسهما نُقطتا المغربين، بمعنى أنه يوجد هُناك أرض لها مَشـْرقان في جهتين مختلفتين متقابلتين، بمعنى أنّ الشمس تشرق عليها من جهةٍ حتى إذا غربت أشرقت عليها من الجهة الأخرى في لحظة وقت الغروب يكون شروقها من الجهة الأخرى لهذه الأرض التي لا تحيطون بها علماً.
وأنا لا أكلمكم من كتيباتكم؛ بل من كتاب الله القُرآن العظيم، وأجد في القُرآن العظيم بأنّ أعظم مسافةٍ بين نقطتين على سطح أرضكم هذه هي بين نُقطتي المشرقين وهما أنفسُهما المَغـْربان كما سوف يتبين لكم ذلك على الواقع الحقيقي. ولربّما يودّ أحدكم أن يقاطعني: "وكيف عرفت من القرآن بأنّ أعظم بعدٍ بين نقطتين على سطح أرضنا هذه هو المسافة بين نقطتي المشرقين؟". فنردّ عليه ونقول: قال الله تعالى بأنّ الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله في هذه الحياة الدنيا فإنّ الله تعالى يقيّض له أحد الشياطين من الجنّ فيكون لهُ قريناً فأصبحا يعيشان روحين في جسدٍ واحدٍ، ويصدّ هذا الشيطان قرينَه الإنسان عن الحقّ حتى إذا تبيّن له كم أضلّه عن الصراط المُستقيم يكره الإنسان قرينه الشيطان كرهاً عظيماً، ولكنهما لا يفترقان بل تستمر حياتهما في جسدٍ واحدٍ وهما في العذاب مشتركان، فلا أريد أن نخرج عن الموضوع ولكن انظروا إلى تمنّى الإنسان من شدة كرهه لقرينه الشيطان عدوه اللدود والذي يعيش معه داخل جسده، لذلك قال الله تعالى:
{وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36)وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (37)حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)} صدق الله العظيم [الزخرف].

ومن خلال ذلك نعلم علم اليقين بأن أعظم مسافة بين نُقطتين على سطح هذه الأرض هي بين المشرقين.


إذاً يا قوم إنّ أرضنا ذات نفقٍ عظيمٍ ومفتوحةً من الأطراف. وقال الله تعالى:
{وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} صدق الله العظيم [الأنعام:35].

إذاً يا قوم تبيّن لنا أنه يوجد هُناك عالَم تحت الثرى. وقال الله تعالى:
{لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ} صدق الله العظيم [طه:6]، وتلك هي الأرض المفروشة وليست مُسطحة بل مفروشة مستوية في مُنتهى الاستواء لدرجة أنه إذا وقف أحدكم في بوابة الأرض النفقية جنوباً فسوف يرى البوابة في منتهى طرف الأرض شمالاً وذلك لأن هذه الأرض المفروشة تمتد في باطن الأرض من الشمال إلى منتهى أطراف الأرض جنوباً ومهَّدها الله تمهيداً. وقال الله تعالى: {وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} صدق الله العظيم [الذاريات:48]، ومعنى قوله ونعم الماهدون فإن ذلك وصف في منتهى الدقة يصف لكم الأرض المفروشة بأنها مُمهدةٌ تمهيداً في منتهى الدقة في الاستواء، فليس فيها نتوءٌ بسبب ذلك التمهيد، فإذا كانت الشمس في السماء مُقابل البوابة الجنوبيّة وكان أحدكم واقفاً في البوابة الشماليّة فسوف ينظر إلى الشمس وهي في مشرق الأرض المفروشة من جهة الجنوب برغم أنه واقف في منتهى طرف الأرض شمالاً في البوابة الشماليّة.

وفي تلك الأرض يوجد يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال، وتلك هي جنة الله في الأرض والله على ما أقول شهيد ووكيل، وليست جنة المأوى؛ بل جنة لله في الأرض. ويريد المسيح الدجال أن يقول أنّه الله وأنَّ لديه جنةً وناراً، وهي لله وليست له ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فلا يفتنكم الشيطان يا معشر المُسلمين بتلك الجنة فإنّ الله قد وعدكم بها في الدنيا ويرثكم باطن الأرض وظاهرها إن كنتم مؤمنين.

وأما سَدُّ ذو القرنين فيوجد في مضيقٍ في منتصف الأرض المفروشة يقسمها إلى أرضين، ولكن سدّ ذو القرنين له فتحةٌ كبرى من أعلى وليس مُختماً ولكنه أملسٌ رفيعٌ فلا يستطيعون أن يظهروه لكي ينطّوا إلى عالَم دون السد في الجهة المقابلة، ولكن يأجوج ومأجوج توجد لهم فتحة من الجهة الأخرى ومنفذهم من البوابة الشماليّة، ولكن المسيح الدجال لا يريد أن يخرجهم إلا إذا تهدَّم سدّ ذو القرنين وذلك لأنّ البعث الأول للذين أهلكهم الله وكانوا كافرين مربوطٌ سره بهدم سدّ ذي القرنين. وقال الله تعالى:
{وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يأجوج ومأجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (96)} صدق الله العظيم [الأنبياء:95].

وقال الله تعالى في قصة ذي القرنين:
{قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98)وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99)} صدق الله العظيم [الكهف].

ويا أيها الناس أقسم لكم بالله العلي العظيم ما أفتيتكم إلا بالحقّ ويريد المسيح الدجال أن يخرج عليكم من الأرض المفروشة من باطن أرضكم في يوم البعث الأول فيستغل البعث الأول للهالكين منكم ولم يكونوا مسلمين ويريد أن يقول بأنّ ذلك يوم الخلود وأن لديه جنة وناراً ويقول أنه المسيح عيسى ابن مريم وأنه الله ربّ العالمين! ولكني أشهد أنه ليس المسيح عيسى ابن مريم؛ إنه كذَّاب لذلك يُسمى المسيح الكذَّاب وما كان لابن مريم أن يقول ذلك بل سوف يكلمكم كهلاً وهو من الصالحين التابعين للمهدي المنتظَر وذلك لأنّ محمداً رسولُ الله خاتمُ الأنبياء والمرسلين. وقال الله تعالى:
{وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ} صدق الله العظيم [آل‌عمران:46].

فأمّا التكليم في المهد فقد سبق وتلك معجزة، ولكن ما هي سرّ المعجزة في أن يتكلم وهو كهلٌ؟ وذلك لأنّ الله سيبعثه حياً فيكلمكم كهلاً ومن الصالحين في زمن إمامة المهديّ المنتظَر فلا يدعو الناس إلى اتباعه؛ بل إلى اتباع المهديّ المنتظَر فيكون من التابعين، فانظروا إلى بوابات الأرض المفروشة نفق في الأرض تجدون الحقّ على الواقع الحقيقي بالعلم والمنطق لقومٍ يعلمون، ولسوف نفتيكم في الأسرار الأخرى إن كنتم تعقلون، ونكتفي الآن بتوضيح مقر يأجوج ومأجوج والأرض المفروشة وسدّ ذي القرنين.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر الإمام ناصر محمد اليماني.صورة الأرض التقطتها الأقمار الصناعية بالحقّ على الواقع الحقيقي.

إخواني المسلمين إنّ الصورة أعلاه التقطتها الأقمار الصناعية بوكالة ناسا الأمريكية ولم يكونوا يعلمون بأنّها ستكون من آيات التصديق؛ بل لا يحيطون بعلم هذه الأرض المفروشة وأدهشهم الأمر وظنّوا أنّ فيها شمساً باطن أرضنا وإنهم لخاطئون بل تلك الأشعة التي ترونها خارجة من باطن الأرض إنها الشمس وهي مقابلة البوابة الجنوبيّة أو الشماليّة وذلك الشعاع الشمسي أتي من البوابة التي تقابلها كما فصَّلنا لكم ذلك تفصيلاً من القرآن العظيم. تصديقاً لقوله تعالى:
{وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} صدق الله العظيم [غافر:81]. بمنتهى الدقة فتجدون الحقّ حقاً على الواقع الحقيقي، وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

وإليكم سبع آيات أخرى وهنّ الأراضين السبع أين موقعهن في الكون كما حدد الله موقعهن في القرآن العظيم؟ ومن ثم تجدونه حقاً على الواقع الحقيقي. وقد أمرني الله في القُرآن العظيم أن أجادلكم بحقائق من آيات الله في القُرآن العظيم بالعلم والمنطق الحقّ الذي تجدونه على الواقع الحقيقي. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} صدق الله العظيم [الأنعام:105]، وتصديقاً لقول الله تعالى: {وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} صدق الله العظيم [البقرة:73]، وتصديقاً لقول الله تعالى: {وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} صدق الله العظيم [غافر:81].

فأيّ آيات الله تُنكرون في القُرآن العظيم يا معشر الكافرين بالقرآن العظيم إلا بيّنتها لكم على الواقع الحقيقي بالعلم والمنطق سواء كان سد ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والأراضين السبع وأصحاب الكهف والرقيم وجميع آيات الله التي تنكرونها في خلق السماوات والأرض وخلق أنفسكم حتى يتبيّن لكم أنّه الحقّ يُصدقه العلم والمنطق على الواقع الحقيقي مثل ما أنكم تنطقون لئن بيّنت لكم على الواقع الحقيقي ثمّ لا تزالون في ريبكم تتردّدون فأذنوا بحرب من الله الواحد القهار فبأي حديثٍ بعده تؤمنون؟

ويا معشر المُسلمين الذين لا يزالون في ريبهم يترددون، قاتلكم الله أنَّى تؤفكون فتصدقون الإفك على الله ورسوله واتخذتم القرآن وراء ظهوركم بحجّة أنه لا يعلم تأويله إلا الله وإنما يقصد المُتشابه منه، فها هو المهديّ المنتظَر بين أيديكم يدعوكم للحوار من قبل الظهور فكيف لي أن أظهر عند الركن اليماني للمُبايعة من قبل التصديق فهل ترون هذا هو منطق العقل؟ إن كنتم تستخدمون عقولكم فهل يتذكر غير أولو الألباب المُتفكرون وليسوا إمعات فيقتفون ما ليس لهم به علم، ألم ينهَكم الله عن ذلك أن تتّبعوا ما ليس لكم به علمٌ وأنّ حجّة الله عليكم سمعَكم وأبصارَكم؟ ولكنكم لا تستخدمون عقولكم إلا قليلاً فتتبعون يا معشر العلماء ما ليس لكم به علم، فكيف يظهر لكم المهديّ المنتظَر عند الركن اليماني للمُبايعة من قبل الحوار والتصديق؟ كلا ثم كلا بل بعد الحوار والتصديق يظهر لكم عند البيت العتيق أم إنكم تحرِّمون على المهديّ المنتظَر موسوعة الخبر في شبكة الإنترنت العالميّة فجعلتموها حصرياً تكون ضدّ الله ورسوله لصالح نشر السوء والفاحشة لإرضاء الشيطان وغضب الرحمن وليست لصالح نشر الخبر للبشرى والحوار للمهدي المنتظَر، وتالله ما اخترت هذه الوسيلة عن أمري يا معشر المسلمين فاتقوا الله لعلكم تفلحون.

وأما أقطار الأراضين السبع فهي جميعاً من تحت أرضكم في الفضاء طباقاً وأسفلهم كوكب سجيل المُدمر المُسمى
(نيبيرو) أو الكوكب العاشر.
وأمّا هذه الأرض التي تعيشون عليها فلم يجعلها الله من ضمن الأراضين السبع وذلك لأنّ هذه الأرض التي تعيشون عليها أجدها في القُرآن العظيم أنّها أمّ الكون الذي انفتق منها السماوات السبع ونجومها والأراضين السبع وأقمارها، وإنا لصادقون. تصديقاً لقول الله تعالى:
{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} صدق الله العظيم [الأنبياء:30]، ولأنكم يا معشر الكفار قد علمتم هذه الحقيقة مُصدِّقة للقرآن العظيم بالعلم والمنطق على الواقع الحقيقي لذلك يقول الله لكم يا كفار اليوم مُحتجاً عليكم بعلمكم لذلك قال في نفس الآية: {أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} صدق الله العظيم.

فأمّا السماء فتعلمونها، وأمّا الأراضين السبع فهي توجد من تحت أرضكم طباقاً في الفضاء السفلي، وأما أرضكم فهي مركز الكون العظيم وبيت الله المعظم في مركز المركز. وقال الله تعالى:
{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} صدق الله العظيم [لقمان:27]، فأمّا ظاهر هذه الآية فهي تتكلم عن كلمات قُدرته تعالى {كُن فَيَكُونُ} بأنّ ليس لقُدرته حدوداً ولا نهايةً فحتى ولو أنه يجعل ما في الأرض من شجرٍ أقلاماً لتُكتب بها كلمات قُدرات الله لنفد بحر الأرض العظيم قبل أن تنفد كلمات قدرته المُطلقة {كُن فَيَكُونُ}، وحتى ولو يمدّ من بعده أقطار الأراضين السبع بسبعة أبحرٍ ما نفدت كلمات الله. فقد علمتُ من خلال هذه الآية بأنّ من بعد الأرض الأمّ سبعة أراضين ويُفهم ذلك بالعدد الرقمي والذي جعله الله في القرآن واضحاً وجلياً، وذلك لأنّ الآية لا تتكلم عن الخصوص لبحرٍ مُحددٍ في هذه الأرض بل تتكلم عن ما يشمل وجه الأرض: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ} أي بحر الأرض وذلك لأنّ الأرض ثلاثة أرباعها بحر وربعها يابسة. ثم قال: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} أي من بعد الأرض التي تحمل البحر والشجر ومن ثمّ يمد أقطار الأراضين السبعة من بعد أرضكم بسبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سُبحانه وتعالى علواً كبيراً. ونفهم من خلال هذه الآية بأنّ أقطار الأراضين السبع توجد من تحت أرضكم يا بوش الأصغر ويا جميع البشر.

ومن ثم نمدكم بآية من القٌرآن أكثر وضوحاً وتفصيلاً وتأكيداً لبيان الآية السابقة. وقال الله تعالى:
{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} صدق الله العظيم [الطلاق:12].

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}صدق الله العظيم، وإليكم البيان الحقّ: وهنّ السماوات السبع التي تحيط بكم من جميع الجهات. وأمّا قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} صدق الله العظيم، أي مثلهن في الكم بالرقم سبعة وليس في الحجم وهنّ أقطار الأراضين السبع في الفضاء من تحت أرضكم التي تعيشون عليها. وأمّا قوله تعالى {يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} وذلك الأمر من الله إليكم هو القرآن العظيم، ومعنى قوله {بَيْنَهُنَّ} أي أنّ أرضكم تخرج عن الرقم سبعة للأراضين السبع وذلك من أجل تحديد الرقم والموقع للأراضين السبع وأنهنّ من تحت أرضكم أمّ الكون العظيم الذي انفتق منها السماوات السبع والأرضين السبع. وأمّا قوله تعالى: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}وذلك ليعلم الملحدون بأنّ الله هو الخالق الحقّ للكون. وأما قوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} وتلك معجزة التصديق الحقّ على الواقع الحقيقي، أي وكذلك تعلموا بأنّ الله حقًا قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً وهو الذي يعلم بأنّ من بعد أرضنا سبعة أراضين وذلك لأنّ أسفل الأراضين لم يتبيّن لهم إلا عام 2005، ومن ثم يعلمون بأنّ هذا القُرآن حقاً من لدُن حكيمٍ عليمٍ تجدونه على الواقع الحقيقي بالعلم والمنطق، فانظروا إلى المجموعة الشمسية للكواكب تجدون بأنّ السبع الأراضين موقعهن من بعد أرضكم التي تعيشون عليها:أخوكم المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــــ