Tidakkah engkau lihat bahawa engkau telah mendatangkan sesuatu yang baru wahai Naser Mohammed Al Yamani, yaitu hiwar dan berbicara kepada manusia melalui internet antarabangsa?..

عرض للطباعة